Gå til sidens hovedinnhold

- Boligprisfall i ett år til

Du skal ikke håpe på en snarlig bedring i boligmarkedet, sier Norges største bank.

DnB Nor tror boligprisene vil fortsette ned i høst. Først om et års tid venter banken at det snur.

LES MER OM BOLIG I NETTAVISEN

- Vi venter at prisene vil falle med 0,3 - 0,4 prosent per måned resten av året, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor til Nettavisen.

Slår bankens prognoser til, vil boligprisene falle med cirka 1,5 - 2 prosent i andre halvår i år. Dette kommer på toppen av et prisfall på 3,3 prosent det siste året.

- Neste år venter vi en flat utvikling i første halvår. Så vil boligprisene igjen begynne å stige, sier Aamdal.

DnB Nor tror prisfallet på boliger vi nå opplever er en justering for høyere renter, og svakere økonomiske utsikter. Men DnB Nor opprettholder sitt relativt positive syn på boligmarkedet.

Fra neste år vil markedet påvirkes positivt av fortsatt høy sysselsetting, god vekst i lønnsinntektene, rimelig gode utsikter for arbeidsmarkedet, videre vekst i befolkningen, samt renter som nærmer seg en topp.

Les mer på nettavisen.no/bolig:

Rentetoppen kan være nådd

Boligprisene opp fire prosent

DnB Nor mener Ola og Kari nå er i ferd med å stramme inn livreima. I gjennomsnitt ventes folks renteutgifter å stige med 46 prosent fra i fjor til i år, etter en kraftig økning på 49 prosent i fjor. Renteutgiftene øker ikke bare på grunn av bankenes mange rentehevinger de siste åra, men også fordi folk har økt sine lån.

Høy sysselsetting og fete lønnsoppgjør har av mange vært brukt som et argument for at boligmarkedet ikke skal falle for mye. Nå venter DnB Nor at sysselsettingsveksten vil avta, og at arbeidsledigheten kan øke noe utover året.

DnB Nor har blitt mer pessimistiske på boligmarkedet siden den forrige tertialrapporten ble lagt frem i april. I vår ventet DnB Nor-økonomene en flat utvikling i gjennomsniottsprisene fra i fjor til år, mens man neste år skulle få en oppgang i prisene på 3,7 prosent. Nå er dette altså korrigert til et fall på henholdsvis 2 prosent og 1,5 prosent.

Reklame

Vårens kuleste sneakers til herre

Kommentarer til denne saken