Samlet salg av nye boliger steg med hele 45 prosent i 2009, sammenlignet med kriseåret 2008.

Dette kom frem på en pressekonferanse i regi av Boligprodusentenes Forening torsdag.

SELGE BOLIG? Finn megler

Salget har gått bra en stund nå, men igangsettingen av nye boliger har hengt etter. Her trengs det et ytterligere løft, mener administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

- Vi kjenner oss ikke igjen i det media skriver at vi har en boligboom. Det er bedre enn det var, og næringen har det bedre. Det er på vei på vei opp, men med sakte fart.

- Mange mener vi burde bygge 25.000-30.000 nye boliger i året. Nå ligger vi på cirka halvparten, sa Jæger.

Kvier seg

Entreprenørene kvier seg fortsatt for å sette i gang nye boligprosjekter.

Den samlede igangsettingen av nye prosjekter endte rundt ni prosent lavere i 2009 enn i 2008, selv om trenden snudde og veksten tok seg opp et stykke ut i 2009.

FØLG BOLIGMARKEDET PÅ BOLIGA.NO

Jæger understreket at man kommer fra veldig lave nivåer. Det bunnivået man nådde for boligbyggingen i 2009, var det laveste siden 1992.

Han tror at de sterke salgstallene etter hvert vil resultere også i høyere igangsetting. Det er særlig leiligheter det må bygges mer av.

Tror på fortsatt vekst

Det ble bygget cirka 18.500 boliger ifjor.

Boligprodusentene mener det er grunn til å være forsiktige optimister fremover. Både igangsetting, salg og ordrereserver peker i riktig retning.

- Vi skal tross alt ikke glemme at veksten i salget var på 45 prosent i fjor. Vi tror veksten vil fortsette i 2010, sa administrerende direktør Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret på pressekonferansen.

I den grad ordrereserven er mål på fremtidig boligbygging, peker det i riktig retning. Ordrereserven økte med 37 prosent i løpet av 2009.

Det er særlig på Østlandet utfordringen er stor. Her risikerer man et stort underskudd på boliger, i følge Boligprodusentene.

- Det er en betydelig treghet her som kan få negative konsekvenser. Husk det har normalt tatt 6-8 måneder fra man gjør et salg til man setter i gang med bygging. Det er også viktig å huske på at før var det mange investorer som kjøpte leiligheter på spekulasjon, og bidro til at nye byggeprosjekter kom raskt i gang. Denne gruppen er nå borte, sier Jæger til Nettavisen.

- Mangler en boligpolitikk

I Oslo er det en enorm mangel på gode boligprosjekter for folk flest. Det har vært mye fokus på boligbyggingen i Bjørvika, men dette er boliger som er for dyre for den jevne osloborger.

Jæger etterlyser bedre koordinering og planlegging fra myndighetenes side. Når boligbyggingen overlates helt til markedet, går det veldig i rykk og napp, og man får store svingninger.

Jæger trekker frem Stavanger som et eksempel på en by der man har hatt et vellykket samarbeid mellom myndigheter og private for å få til et velfungerende nybyggingsmarked.

- I Oslo er det mangel på langsiktig planlegging. Det er en politisk utfordring, sier Jæger.

Jæger trekker paralleller til etterkrigstiden, da store aktører som Obos og Selvaag spilte en viktig rolle for å få bygget nok kvalitetsboliger.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)