Gå til sidens hovedinnhold

Bom i Pan Fish-emisjon

Som ventet ble det helbom for Pan Fish-emisjonen

Tegningsperioden for Pan Fish-emisjonen viser at investorene har snudd ryggen til selskapet. Tegningsresultatet viser at kun 2.926.968 av inntil 400.000.000 nye aksjer ble tegnet. Under en hundredel av aksjene i emisjonen ble altså tegnet. Totalt fikk selskapet inn latterlige 1,5 millioner kroner i emisjonen.Selskapet antar at den viktigste årsaken til at emisjonen ikke ble fulltegnet er at Pan Fish-aksjen gjennom hele tegningsperioden har vært omsatt til kurser lavere enn tegningkursen på 0,50 kroner pr. aksje.Pan Fish presiserer at fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen ikke har vært en nødvendig forutsetning for den gjennomførte refinansieringen av selskapet.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter