Gå til sidens hovedinnhold

Bommer analytikerne med vilje?

Det spør porteføljeforvalter Trym Riksen i Storebrand Kapitalforvaltning.

All erfaring viser at lavt prisede aksjer gir høyest avkastning over tid. Tror du aksjeanalytikerne tar konsekvensen av dette?Jeg har tidligere gått gjennom relativ avkastning i lavt og høyt prisede selskaper, såkalte vekst- og verdiaksjer. Jeg har også sett på liknende effekter i hele markedet.Andre beregninger jeg har gjort, støtter opp om inntrykket: Siden 1926 har amerikanske aksjer i store vekstselskaper hatt en rullerende, annualisert 20-årsavkastning på 10,4 prosent p.a. . Tilsvarende avkastning i små verdiselskaper har vært 16,8 prosent p.a.Disse 16,8 prosentene ligger nesten to standardavvik over 20 års snittavkastning i store vekstselskaper (standardavviket i kurven som viser rullerende, annualisert 20-årsavkastning i store vekstselsskaper, er 3,45 prosent.Tallene er beregnet på grunnlag av data fra Kenneth French og viser totalavkastning i et kontinuerlig rebalansert aksjeutvalg fritt for blant annet. overlevelsesbias).Les hele

kommentaren til Trym Riksen her.
Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken