Gå til Nettavisen Motor

Busser og vogntog må betale 5.659 kroner i ferge- og bompengeavgifter på strekningen E 39 Stavanger-Trondheim. Dette meldte NRK P1 Dagsnytt onsdag morgen.

Det betyr at førerne må betale hele 7 kroner kilometeren i avgifter.

Se oversikt over veiene med betaling av bompenger per 2009 i bunnen av teksten

Fylkesleder i Sogn og Fjordane i Norges Lastebileierforbund, Per Andreas Øren, fortviler over de store utgiftene.

- Langs kysten fra Stavanger finnes det ferge på ferge, og bompengeprosjekt på bompengeprosjekt. Flere steder blir bompengeavgiften lagt på ferjebilletten, og dette er store kostnader for oss, sier Øren til Nettavisen.

LES OGSÅ:Du betaler for mer enn hele veien

LES OGSÅ:Slik forsvinner bompengene dine

Han oppgir at ved enkelte ferger kan én enkelt billett komme på rundt 1.000 kroner for lastebilførerne.

- I tillegg er E39 stamveien nordover, og flere steder er standarden meget dårlig. Enkelte steder er den gule midtstripa blitt fjernet, for veien er for smal. Yrkessjåførene må stadig stoppe opp, rygge og snirkle seg forbi hverandre. Det er både kostbart og tidkrevende å kjøre her, påpeker Øren.

Han legger til at bom- og ferjeutgiftene også er en belastning for næringslivet.

- Det koster næringslivet rundt 14 -18 kroner kilometeren, og på toppen av dette kommer de 7 kronene kilometeren som skal dekke bom- og ferjeutgiftene. Det betyr at man må betale rundt 22 kroner kilometeren på Vestlandet. På Østlandet betaler man bare rundt 15 kroner kilometeren, sier Øren.

Regionveisjef i Statens veivesen Olav Ellevset sier til Nettavisen at kostnaden på 5.659 kroner gjelder for dem som betaler fullpris på strekningen Stavanger-Trondheim.

- Det er mulig å få rabattordninger for dem som kjører fast og jevnlige ruter. Utgiften kan bli redusert helt ned til rundt 3.000 kroner, sier Ellevset.

Men han forteller at det ikke er mulig å få rabatt på bompengeavgiften der den er ført opp på ferjebillettene, og det er kun på de ordinære ferjebillettene man kan få reduserte priser.

Frykter flere bompengeprosjekter
- På Vestlandet finnes det store summer i etterslep av hva som skulle ha blitt gjort med veiene, påpeker Øren.

LES OGSÅ:Dette er Norges verste vei

Han forteller at det har blitt signalisert nye bevilgninger til vei på Vestlandet, men han mener dette ikke er på langt nær nok til å ta igjen etterslepet.

- Sannsynligvis vil vi se flere lokale bompengeprosjekter fremover som skal dekke kostnadene ved opprusting av veiene. Det betyr at det bare vil bli enda dyrere for oss, sier Øren.

Olav Ellevset i Statens vegvesen sier til Nettavisen at det finnes flere planer om nye bomprosjekter.

- Disse er ennå ikke vedtatt, men i prosjektplanene er bompengeinntekter en av forutsetningene for finansieringen, sier Ellevset.

Se alle veier med betaling av bompenger per 2009 her

LES OGSÅ:- Hvorfor må bilistene blø?

Det siste fra Nettavisen Motor:

Fyll tanken nå mens du kan

Her er sportsbilen som endrer form

Bilene ingen tør eie

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor