Det har stormet på de internasjonale finansmarkedene det siste drøye halvåret, og også her hjemme har Oslo Børs fått bank og falt hele 20 prosent siden nyttår.

Se utviklingen på hovedindeksen på NA24.

Spesielt den amerikanske økonomien har fått gjennomgå, noe som i stor grad skyldes subprime-lån, altså boliglån til kunder som egentlig ikke er kredittverdige. Når disse låntagerne ikke kan betale lånene sine taper bankene store penger, noe som har gitt ringvirkninger til hele finanssektoren.

Stort meglerhus over ende
Man har fryktet for hvor dyptgripende dette vil påvirke USAs, og hele verdens, økonomi. Stadig ser man nye, overraskende og alvorlige konsekvenser.

Sist ut var søndagens nyhet om at det velrenommerte, store amerikanske meglerhuset Bear Stearns blir kjøpt opp av konkurrenten JP Morgan Chase for en slikk og ingenting. Dette fordi Bear Stearns ikke lenger klarte å skaffe likviditet til å drive forsvarlig.

«Vi tror ikke norske forbrukere vil merke noen umiddelbar effekt av den internasjonale finansuroen.»

Knut A. Magnussen

Nye, kraftige rentekutt i USA
For to dager siden gjorde den amerikanske sentralbanken (FED) et ekstraordinært kutt på 0,25 prosentpoeng i renten som bankene kan låne til.

Tirsdag kveld vedtok FED å kutte renten ytterligere 0,75 prosentpoeng. Den amerikanske styringsrenten er dermed nede i 2,25 prosent.

Rentekuttet gjøres for å prøve å bedre omløpet av penger i et knusktørt kredittmarked, og dermed få fart på økonomien igjen.

Fortsatt gode utsikter i Norge
Som nevnt har også selskapene på Oslo Børs fått barbert bort store deler av aksjekursen i kjølvannet av den globale økonomikrisen. Men ulikt mange andre land er de norske utsiktene fortsatt svært gode.

-Vi tror ikke norske forbrukere vil merke noen umiddelbar effekt av den internasjonale finansuroen. Dette har nå pågått en stund uten at vi ser noen klare tegn på at dette påvirker de norske husholdningene direkte, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB Nor Markets til Nettavisen.

Parallelt med at det stadig vekk kommer nye, svake signaler fra USA, holder norsk økonomi seg svært sterk.

Utsiktene på syv sentrale områder
Nettavisen ba seniorøkonom Magnussen om å kommentere utsiktene for syv sentrale kategorier i nordmenns økonomi – renten, sparing, bolig, jobb, lønn, valuta og prisstigning.

«Det skal mye til for at ikke Norges Bank øker renten allerede i april.»

Knut A. Magnussen

Renten:
- Selv om FED nå har senket renten med ytterlige 0,75 prosetnpoeng skal det mye til for at ikke Norges Bank likevel øker renten allerede i april. Dette fordi det er forholdene her hjemme som er de viktigste argumentene for den norske sentralbanken, sier Magnussen.

Les også: Ingen renteøkning fra Norges Bank

Disse forholdene utdyper han mer under punktene nedenfor.

Det som derimot kan skje, er at norske låntagere får høyere rente som følge av de dårligere tidene i USA, og det uten at Norges Bank rører en finger.

Årsaken til rentekuttene i USA er altså kreditturoen i finansmarkedene. Denne uroen fører til at bankene er svært lite villige til å låne ut penger til andre banker, siden de ikke vet om de vil få igjen pengene sine. Dermed skyter den interne bankrenten i været.

Dette ser vi også i Norge gjennom den såkalte pengemarkedsrenten. Denne har økt kraftig den siste tiden, og dette kan føre til at norske banker blir presset til å øke utlånsrentene for ikke å tape for mye penger.

- Det er et paradoks at det som gjør at rentene stuper i USA kan gjøre at renten øker her i Norge, sier Magnussen.

Les også: Varsler flere nye rentehopp

«Vi tror vi vil se en lavere bunn på Oslo Børs enn vi ser i dag.»

Knut A. Magnussen

Sparing:
- Man må regne med uroligheter i aksjemarkedet, og ikke selge seg ut for enhver pris. Når det har falt så mye begynner ting å bli billigere, men når det er sagt tror vi vi vil se en lavere bunn på Oslo Børs enn i dag, sier Magnussen.

Med dagens relativt høye rentenivå finnes det et klart alternativ for sparere.

- Jeg ville ikke gått inn i aksjemarkedet nå, da er høyrentekonto eller eventuelt eiendom bedre, mener han.

«Vi tror på en moderat oppgang i boligprisene i år.»

Knut A. Magnussen

Bolig:
- Nå har boligprisene falt i et halvt års tid. Våre prognoser sier at dette gradvis vil snu og at vi vil få en moderat oppgang i prisene. Vi så dette allerede i februar, og gjennomsnittlig fra 2007 tror vi prisene vil stige med tre prosent i 2008, sier Magnussen.

Han understreker at dette er et totaltall for hele markedet.

- Det vil kunne bli større prisforskjeller mellom ulike typer boliger enn vi har sett de siste årene, tror han.

«Foreløpig ser arbeidsmarkedet veldig solid ut.»

Knut A. Magnussen

Jobb:
- Foreløpig ser arbeidsmarkedet veldig solid ut. Ledigheten er svært lav, og veksten i nye jobber har vært sterk. Vi vil nok se at det snur snart, men økningen i arbeidsledigheten vil bli forsiktig i årene fremover, spår Magnussen.

Han forteller at arbeidsmarkedet gjerne henger litt etter resten av økonomien.

- Veksten i økonomien vil nok bremse opp litt raskere enn jobbmarkedet. Vi har et vekstanslag på over tre prosent i 2008. Selv om dette er en del lavere enn veksten vi så i 2007, så er det fortsatt over det vi vil regne som en langsiktig normalvekst, forklarer han.

«Den norske valutaen er liten, og store investorer holder seg unna små valutaer når det er urolige tider.»

Knut A. Magnussen

Valutakurser:
- Både det at renten er en del høyere i Norge enn andre land, samt at oljeprisen fremdeles er høy, er argumenter for en sterkere krone. Men vel så sterk effekt utgjør kanskje den økte usikkerheten i de internasjonale markedene, noe som trekker i retning av en svakere krone, sier Magnussen og utdyper:

- Den norske valutaen er liten, og store investorer holder seg unna små valutaer når det er urolige tider. Dette fordi man kan oppleve større svingninger i små enn store valutaer. Dermed trekker de seg ut av norske kroner, som dermed svekker seg i verdi, forklarer han.

«Det skal mye til for at det ikke blir en høy lønnsvekst i år.»

Knut A. Magnussen

Lønn:
- Det skal mye til for at det ikke blir en høy lønnsvekst i år. Vi tror på 6 prosent i 2008, og 4,5 prosent i 2009, sier Magnussen.

Det er spesielt en faktor som er årsaken til det.

- Når det som nevnt er et så stramt arbeidsmarked, vil det være dette som dominerer i lønnsforhandlingene og presser lønningene opp. Akkurat som i jobbmarkedet ser vi gjerne at de høyeste lønnsøkningene kommer i slutten av en sterk økonomisk oppgang, sier han.

Men arbeidsmarkedet er også det som på sikt kan dempe lønnsveksten.

- Når fagforeningene blir bekymret for bedriftenes inntjening og dermed medlemmenes jobbsikkerhet, vil de høye lønnskravene avta. Men den situasjonen er vi ikke i nærheten av nå, understreker Magnussen.

Prisvekst:
- Den samlede inflasjonen er i ferd med å ta seg kraftig opp. Vi tror på en prisvekst på 3,4 prosent i år, forteller Magnussen.

Les også: Gjedrem: - Høy prisvekst kan gi høyere rente

Alt i alt ser det dermed ut til at den vanlige norske forbruker fortsatt kan sove svært så godt om nettene, og la være å bry seg om krigstypene i media.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Hva tror du om utsiktene til Norges og din økonomi i tiden fremover? Kommenter under.