Gå til sidens hovedinnhold

Børsåret 2007

Var 2007 et godt eller dårlig børsår? Her får du svaret.

(NA24-KOMMENTAR): Etter et år preget av subprime, Terra og andre uhumskheter er du unnskyldt hvis du intuitivt føler at det har vært et dårlig børsår. Men intuisjonen er ikke særlig presis.

Med mindre årets siste børsdag blir noe helt utenom det vanlige, kan vi konkludere med at børsåret 2007 slett ikke var verst.

Basert på nivået før børsstart fredag har Oslo Børs hovedindeks steget 9 prosent og OBX-indeksen 11 prosent. Dette er på nivå med, eller endog i overkant av, det aksjemarkedet forventes å gi av avkastning på lang sikt.

I USA har S&P 500-indeksen steget 4 prosent og den teknologitunge Nasdaq 13 prosent. Av de store, modne markedene er Japan svakest med minus 11 prosent, mens Tyskland har steget 21 prosent. Flere vekstmarkeder har fosset videre frem i år som i fjor.

Andre problemer
Når mange nok likevel sitter igjen med et heller dystert inntrykk av børsåret 2007, ikke minst fra media, har det flere forklaringer.

For det første er det store og reelle problemer i andre markeder enn aksjemarkedet. I årene etter tusenårsskiftet var rentene svært lave, og dette pumpet opp verdiene på en rekke eiendeler, for eksempel boliger. I Norge har boligprisene flatet ut og falt noe siden i vår. I USA har fallet vært større, og her har man fått betydelige problemer knyttet til råtne boliglån.

Banker og andre aktører har tatt hundrevis av milliarder kroner i tap på finansinstrumenter knyttet til slike lån. Dette har så smittet til andre typer lån, og gjort at mange aktører er blitt skeptiske til å låne ut penger til andre finansaktører. Det ellers så glatte markedet for kortsiktig kreditt har vært trått i høst.

Bedre før
En annen grunn til at mange har et dystert syn på børsåret 2007 er nok at man de siste årene er blitt fartsblind når det gjelder børsoppgang, ikke minst i Norge. Frem til den foreløpige toppen sist sommer, hadde Oslo Børs femdoblet seg siden vinteren 2003 – en historisk kraftig børsoppgang. Et normalår blir ganske smålåtent og trist i forhold.

Dessuten kom hele oppgangen i 2007 på våren. Høsten har vært langt svakere, og gitt nedgang på Oslo Børs.

2007 var altså et ganske normalt år, men selv et normalår rommer selvsagt interessante utviklingstrekk. Her er noe av det som preget aksjemarkedene i 2007.

Vekst i vinden
Vekstaksjer gikk bedre enn verdiaksjer. Grovt sett snakker man gjerne om to tilnærminger til aksjeinvesteringer: Vekst eller verdi. Vekstinvestorer ser etter selskaper hvor man kan forvente sterk inntjeningsvekst fremover og er villige til å betale en høy pris for den forventede veksten. Verdiinvestorer ser etter selskaper som er priset lavt i forhold til situasjonen her og nå, enten målt mot inntjening eller underliggende verdier.

Utover 1990-tallet var vekst i vinden, men kollapsen i IT- og internettsektoren ga vekststrategien dårlig rykte. De siste årene har verdiaksjer gjort det klart bedre enn vekstaksjer. Men i 2007 snudde det igjen. Vekstaksjer har gjort det klart bedre enn verdiaksjer.

Dette påvirkes av to sektorer som har utpreget seg i år. Teknologisektoren, som omfatter mange vekstaksjer, gjorde det bra i 2007.

Derimot har finanssektoren, som har omfattet mange aksjer som vanligvis klassifiseres som verdiaksjer, gjort det dårlig – påvirket av problemene i kredittmarkedene.

Dollar ned, Asia opp
Dollarens fall har også preget 2007. Effektene er sammensatte, men i børssammenheng svekker det åpenbart avkastningen på amerikanske aksjer sett med utenlandske investorers øyne, samtidig som det gir god avkastningen på utenlandske aksjer sette med amerikanske øyne.

Ellers har vekstmarkedene fortsatt å fosse frem, spesielt i Asia, men også i Latin-Amerika og Øst-Europa. Børsene her har typisk steget både 20 og 30 prosent i 2007. Dette reflekterer at veksten i disse landene i mange år nå har vært klart sterkere enn i de industrialiserte landene. I mange tilfeller prises aksjene i disse vekstmarkedene nå høyere i forhold til inntjening enn det man ser i mer modne markeder. Man legger altså større vekt på de gode vekstutsiktene enn på den ofte betydelige usikkerheten i disse markedene.

Alt i alt kan vi konkludere med at Oslo Børs, etter fire fantastiske år, bremset ned til marsjfart i 2007. Men verre enn det var det altså ikke.

Are Slettan er tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
Forsetter for 2008
God jul, her er en hundrelapp
Et eventyr om hedgefond
Fest for rentenister
Pass deg for konkurs

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Kommentarer til denne saken