Gå til sidens hovedinnhold

Børsen åpner for Fredriksen-salg

John Fredriksen kan kanskje likevel få anledning til å selge seg under tilbudsgrensen i Eastern Drilling.

Oslo Børs opplyser at Børsstyret oversender Seadrill Limiteds anmodning om utsatt iverksettelse av børsklagenemndens vedtak 6/2006 om tilbudsplikt i Eastern


Drilling til børsklagenemnden.Ifølge meldingen heter det at Oslo Børs ber samtidig børsklagenemnden vurdere å omgjøre punkt 2 i sitt vedtak, det vil si muligheten for nedsalg under tilbudspliktsgrensen, i tråd med børsens vedtak 25. oktober 2006.- Etter Oslo Børs’ vurdering taler mye for at det bør fattes en beslutning om utsatt iverksettelse, gitt at Seadrill selger seg ned under tilbudspliktgrensen.- Hovedbegrunnelsen for at børsen likevel oversender anmodningen til børsklagenemnden er at spørsmålet gjelder et vedtak fattet av børsklagenemnden, og at en eventuell utsatt iverksettelse som antydet kan oppfattes som en uthuling av nemndens vedtak. Det er uklart om børsen har adgang til å fatte en slik beslutning, heter det i en børsmelding.Oslo Børs mener fortsatt at verdipapirhandelloven skal forstås slik at tilbudsplikten basert på konsolidering åpner for nedsalg. Børsen viser her til rettskilder som støtter børsens lovforståelse, og som ikke synes vurdert av børsklagenemnden.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken