Gå til sidens hovedinnhold

Børsen felt av renten

Snikende renteoppgang skremmer aksjemarkedet.

Stigende renter på statsobligasjoner sendte sammen med en dalende oljepris Oslo Børs ned fra oppturen. Det startet godt, men det rakk ikke helt inn.Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,10 prosent til 482,20 poeng. Omsetningen tok seg noe opp etter mandagens daffe handel, men holder seg godt under snittnivåene hittil i år. Totalt byttet aksjer og verdipapirer for til sammen 9,9 milliarder kroner hender på Oslo Børs.Frykten for konsekvensene av de stigende rentene på de amerikanske statsobligasjonene sendte børsene rundt om i verden nedover. Tirsdag steg de lange rentene i USA til 5,21 prosent og var med det markant over mandagens nivåer. I forrige uke passerte renten på statsobligasjonene 5 prosent for første gang på over ett år. Dette medførte store fall på det globale aksjemarkedet.Faren er at aksjer blir mindre attraktivt ettersom avkastningen i obligasjons- og rentemarkedet øker. Risikoen på statsobligasjoner er lavere enn i aksjemarkedet, og dermed blir disse investeringene mer attraktive når avkastningen øker.I råvaremarkedet falt prisen på råoljekontrakter. Mandag steg oljen på bekymringer i forbindelse med leveringssituasjonen og tilgangen til drivstoff. Tirsdag ble denne frykten noe svakere ettersom bensinprisene falt. Nedgangen i oljeprisen trosset anslagene fra det internasjonale energibyrået IEA.IEA venter at oljeetterspørselen vil øke langt mer enn tidligere antatt. Når ser de en etterspørselsvekst for inneværende år på 2 prosent mot det tidligere anslaget på 1,8 prosent. Det er særlig i andre halvår at de spår et stramt oljemarked.Da Oslo Børs stengte kostet et fat nordsjøolje med levering i juli 68,56 dollar, noe som er en nedtur på 1,44 prosent ved råvarebørsen i London. En dollar kostet samtidig 6,09 dollar.Fallet i oljeprisen sendte fusjonskameratene Statoil og Norsk Hydro ned 0,90 prosent til 165,50 kroner og 1,84 prosent til 213 kroner. Danske Bank sto for 80 prosent av nettosalget i Hydro, mens Glitnir og Carnegie var de største nettoselgerne i Statoil.DNO gikk i motsatt retning. Aksjen steg 0,96 prosent til 11,53 kroner. Selskapet skal skille ut sin virksomhet på norsk sokkel i et eget selskap. Formålet er å synliggjøre verdiene i porteføljen på norsk sokkel og DNO skal i forbindelse med utskillelsen av det nye selskapet gjennomføre en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer og nye investorer på inntil 538 millioner kroner.De som følger oljeselskapet tett tror at oppsplittingen gjør det lettere å selge deler av DNO.- Det betyr at det blir lettere å selge bitene hver for seg enn totalen, sier oljeanalytiker Bjørn Inge Tønnessen i DnB NOR Markets til NA24.Analytiker Carl Christian Bachke i Fondsfinans tror også at DNO vil selge ut deler av virksomheten, men tør ikke spå i hvilken leir.- DNO er nok mer tilbøyelige til å selge sine internasjonale aktiviteter, sier Bachke, men tror nok at det ikke vil skje før oljelovgivningen i Irak er på plass.Likevel tror analytikeren at det kan godt være at det motsatte skjer. At de selger den norske virksomheten og beholder den internasjonale.Dette har nemlig DNO gjort tidligere. Da havnet den norske og britiske porteføljen på svenske hender i Lundin Oil.Seismikkselskapet Global Geo Service steg 11,04 prosent til 1,71 kroner. Oslo Børs undersøkte kursutviklingen i aksjen og innførte dermed en børspause. Etter kort tid ble pausen opphevet uten at det forelå noe nytt rundt selskapet.Mediekonsernet Schibsted var blant de svakste aksjene på børsen. Schibsted-aksjen falt 3,44 prosent til 281 kroner. De tre internasjonale meglerhusene Neonet, Merrill Lynch og UBS Waburg var de største nettoselgerne.Rentenedtur i USA

Den kjente industriindeksen Dow Jones blir sendt ned 0,25 prosent til 13.390,74 poeng. Teknologitunge Nasdaq faller 0,40 prosent til 2.561,86 poeng. Den brede S&P 500-indeksen følger med ned og faller 0,35 prosent til 1.503,87 poeng.I forrige uke satte stigende renter på statsobligasjoner en støkk i aksjemarkedet. Faren for at aksjer ble mindre attraktive siden alternative investeringer gir økende avkastning sendte de globale børsene rett ned.Tirsdag ettermiddag har renten på de tiårige statsobligasjonene steget til 5,21 prosent fra 5,16 prosent sent mandag.Flere spekulerer nå i at et forventet rentekutt i USA ikke vil komme i denne omgang. Da inflasjonen falt til det nivået den amerikanske sentralbanken er komfortabel med, begynte flere i markedet å spekulere i at det kunne gå mot en rentenedgang i USA. I forrige uke økte flere land rentenivået og sammen med økte markedsrenter skremte det de globale aksjemarkedene.Meglerhuset Lehman Brothers sparker i gang resultatsesongen for investeringsbankene. I løpet av de siste tre månedene sitter investeringsbanken igjen med 1,27 milliarder dollar i nettoresultat tilsvarende 2,21 dollar per aksje.I samme periode året før hadde Lehman Brothers et resultat på 1 milliard dollar eller 1,69 dollar fordelt per aksje. Omsetningen økte til 5,51 milliarder dollar fra 4,41 milliarder i fjor.Ifølge Thomson Financial ventet analytikerne et resultat på 1,88 dollar per aksje av en omsetning på 4,97 milliarder dollar. Det skriver Marketwatch.Sviktende salg av blant annet kalkulatorer gjør at Texas Instruments reduserer det øvre sjiktet i sin veiledning for andre kvartalsresultatet. Markedet sender aksjekursen ned på Wall Street.Fra den videreførte driften venter selskapet å legge frem et resultat per aksje på mellom 40 og 44 cents, mot 39 til 45 cents tidligere. Ledelsen i selskapet venter at omsetningen i andre kvartal vil ligge mellom 3,36 milliarder dollar og 3,51 milliarder dollar ned fra et intervall 3,32 milliarder dollar og 3,6 milliarder dollar.Rentetungt på Wall Street

De to nøkkelfuturene på New York-børsen peker begge nedover. Nasdaq-futuren faller 0,44 prosent, mens S&P 500-futuren er ned 0,35 prosent. Dow Jones Indicative faller 0,29 prosent.I forrige uke satte stigende renter på statsobligasjoner en støkk i aksjemarkedet. Faren for at aksjer ble mindre attraktive siden alternative investeringer gir økende avkastning sendte de globale børsene rett ned.Tirsdag ettermiddag har renten på de tiårige statsobligasjonene steget til 5,21 prosent fra 5,16 prosent sent mandag.Flere spekulerer nå i at et forventet rentekutt i USA ikke vil komme i denne omgang. Da inflasjonen falt til det nivået den amerikanske sentralbanken er komfortabel med, begynte flere i markedet å spekulere i at det kunne gå mot en rentenedgang i USA. I forrige uke økte flere land rentenivået og sammen med økte markedsrenter skremte det de globale aksjemarkedene.Børsen snur

Oslo Børs faller tilbake etter en langt sterkere start. Nedturen kommer samtidig med at oljeprisen beveger seg nedover.Hovedindeksen er rundt klokken to ned 0,46 prosent til 485,28 poeng.Lavere bensinpriser i USA er med på ta vekk noe av presset for oljeprisen, men kan fort bli en midlertidig hendelse. Det internasjonale energibyrået IEA frykter økt press i oljemarkedet og ser økende priser i andre halvår. Etterspørselveksten vil tilta raskere enn det IEA har spådd tidligere i år.Prisen på et fat nordsjøolje faller til 69,10 dollar fatet ved råvarebørsen i London. En dollar stiger til 6,078 kroner.Norsk Hydro faller 0,81 prosent til 215,50 kroner og det er størst salgsinteresse fra Danske Bank. Meglerhuset står bak 90 prosent av nettosalget. Statoil stiger så smått 0,30 prosent til 167,50 kroner.Det mest nytt knyttet til DNO. Oljeselskapet skal skille ut sin norske virksomhet i et eget selskap og markedet svarer med å sende aksjekursen opp 2,19 prosent til 11,67 kroner.De som følger oljeselskapet tett tror at oppsplittingen gjør det lettere å selge deler av DNO.- Det betyr at det blir lettere å selge bitene hver for seg enn totalen, sier oljeanalytiker Bjørn Inge Tønnessen i DnB NOR Markets til NA24.Analytiker Carl Christian Bachke i Fondsfinans tror også at DNO vil selge ut deler av virksomheten, men tør ikke spå i hvilken leir.- DNO er nok mer tilbøyelige til å selge sine internasjonale aktiviteter, sier Bachke, men tror nok at det ikke vil skje før oljelovgivningen i Irak er på plass.Likevel tror analytikeren at det kan godt være at det motsatte skjer. At de selger den norske virksomheten og beholder den internasjonale.Dette har nemlig DNO gjort tidligere. Da havnet den norske og britiske porteføljen på svenske hender i Lundin Oil.Seismikkselskapet Global Geo Service stiger 11,69 prosent til 1,72 kroner. Oslo Børs undersøkte kursutviklingen i aksjen og innførte dermed en børspause. Etter kort tid ble pausen opphevet uten at det forelå noe nytt rundt selskapet.Oslo Børs følger dermed resten av børsene i Europa med ned.I Tyskland faller Frankfurt-børsen 0,75 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris er ned 0,43 prosent. I London er FTSE-100 ned 0,30 prosent. I Amsterdam og Milano faller børsene henholdsvis 0,30 prosent og 0,11 prosent.I Spania er Madrid IBEX ned 0,90 prosent.Det er også nedtur for våre naboer i Danmark og Sverige. København-børsen faller 0,75 prosent, mens Stockholm er ned 0,65 prosent.DNO-jubel på børsen

Aksjemarkedet i Norge har fått et nytt løft tirsdag morgen. Hovedindeksen stiger 0,33 prosent til 489,13 poeng.DNO skal skille ut den norske virksomheten på norsk sokkel i et eget selskap. Markedet svarer med å sende aksjekursen opp. Formålet er å bli nest størst på norsk sokkel, etter StatoilHydro. I forbindelse med ambisjonene om å bli nest størst i Norge vil oljeselskapet gjennomfører en emisjon på inntil 538 millioner kroner.Dette er andre gang DNO skiller ut virksomheten på norsk sokkel. Sist gang det skjedde havnet eierandelene på svenske hender i Lundin Oil.Oljeprisen faller noe tilbake etter at den styrket seg mandag kveld. Fusjonskameratene Statoil og Norsk Hydro klatrer 0,30 prosent til 167,50 kroner og 0,35 prosent til 217,75 kroner.DeepOcean stiger 4,87 prosent til 28 kroner etter at selskapet har fått to kontrakter. De to større kontraktene gjelder henholdsvis dypvannsoperasjoner for Petrobras verdt 50 millioner dollar og en intensjonsavtale med AGIBA Petroleum Company verdt 5 millioner britiske pund.Marine Farms stiger 4,26 prosent til 26,90, men det er kun omsatt 1.500 aksjer til en samlet verdi på 40.350 kroner.TTS skal levere en borepakke verdt 385 millioner kroner. Det er datterselskapet Sense EDM som skal levere pakken til Jurong verftet i Singapore.Flatt i Asia

Det var små endringer ved de asiatiske børsene.Morgan Stanley Capital International var helt flat på 150,77 poeng tirsdag morgen.I Japan ble ny oppgang i markedsrentene avgjørende. Nikkei 225 falt 0,42 prosent til 17.760,46 poeng. Når rentene på statsobligasjonene øker blir typiske utbytteaksjer mindre attraktive.I Kina gikk CSI 300-indeksen som en berg- og dalbane. Økt inflasjon i Kina gjorde at usikkerhet til rentefremtiden i den fremadstormende økonomien ble styrket.Blant de aksjene som gjorde det best var gruve- og energiaksjene. Økte metall- og råoljepriser smittet over på de typiske selskapene som er avhengig av råvarepriser. Blant annet satte et av verdens største gruveselskap BHP Billiton ny toppnotering tirsdag.Slikket sårene

Hovedindeksene på Wall Street svingte hit og dit, men uten nevneverdig styrke mandag. Etter å ha åpnet ned tok børsene seg sammen. Stillstanden kommer etter at Wall Street sendte aksjene opp i en rekyl fredag etter flere tunge dager. Forrige uke var den verste uken på Wall Street på rundt tre måneder.- Det er ingen tall og ikke mange selskapsnyheter. Dette er en dag som vi ser på de omfattende skadene i forrige uke og ser om de kan rettferdiggjøres, sier sjefmarkedsstrateg Art Hogan, ifølge Marketwatch.Fredag fikk aksjene i den amerikanske finanshovedstaden et solid løft etter en tung uke. Renten på de statlige obligasjonslånene steg til over fem prosent poeng og ble lansert som en reelt investeringsalternativ til aksjer.Den amerikanske valutaen har styrket seg og er på det høyeste nivået målt mot euroen to nærmere to måneder. Fredag begynte markedsrentene å dra seg noe tilbake, men klatret noe igjen til 5,13 prosent mandag.- Jeg tror ikke det er mye klarhet i pengepolitikken for resten av 2007 og jeg tror at det generelt gjør markedene påpasselige. Jeg tror at det er en refleksjon over den institusjonelle ambivalensen, sier en porteføljeforvalter om aksjenes svingninger, ifølge AP.Enkelte energiaksjene fikk seg imidlertid et lite løft ettersom den sterke oljeprisen bidrar til å styrke sektoren. Delindeksen for oljeselskaper steg imidlertid ikke med mer enn rundt 0,2 prosent.Det statlige saudiarabiske oljeselskapet, verdens største, Saudi Aramco sier at de vil kutte leveransene til raffinerier i de asiatiske landene Japan, Kina og Sør-Korea med mellom 9,5-10 prosent i forhold til kontraktvolumene. OPEC vedtok i fjor at de skulle kutte utsklippene med 1,7 millioner daglige fat for å opprettholde en høy og stabil pris.- Jeg mistenker at saudierne er bekymret om fulle lagre. De har fått unngjelde et par ganger når lagrene har blitt for fulle og de har mistet kontroll på markedet, sier en energispesialist, ifølge Bloomberg.Da gulvhandelen stengte på råvarebørsen i New York kostet et fat olje, med referanseverdi WTI og levering i juli, 65,93 dollar. Dette er en oppgang på 1,17 dollar eller 1,8 prosent. Prisene er nå åtte prosent lavere enn på samme tid i fjor.Frontkontrakten på nordsjøoljen klatret med 1,01 dollar, eller 1,5 prosent, til 69,61 dollar på råvarebørsen i London.Dagens nøkkeltall:

Dow - 0,01% til 13.423,01Nasdaq - 0,05% til 2.572,15S&P 500 + 0,09% til 1.508,97

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken