Gå til sidens hovedinnhold

Børsen kan miste arbeidsoppgaver

Et nytt EU-direktiv kan føre til av Oslo Børs mister kontrolloppgaven i forbindelse med emisjonsprospekter og regnskapene til de børsnoterte selskapene

Ifølge Aftenposten står Kredittilsynet klar til å ta over begge deler.Oslo Børs har i dag ansvaret for kontroll av både prospektene og års- og del-årsregnskapene, men som en konsekvens av EUs store reform på finansmarkedet (Financial Services Action Plan) kan Oslo Børs miste én eller begge av disse kontroll-oppgavene, skriver Aftenposten tirsdag.I direktivet går det frem at kontrollen av prospektene skal utføres av en såkalt "kompetent administrativ myndighet" som er helt uavhengig av markedsaktørene. Oslo Børs eies nå av aktørene i markedet etter privatisering i fjor.Det kan føre til at kredittilsynet overtar kontroll oppgaven.I et brev til Finansdepartementet foreslår imidlertid Kredittilsynet at de overtar både det overordnede og det operative ansvaret for så vel prospektkontroll som regnskapskontroll, melder Aftenposten.- Styret i Kredittilsynet har kommet frem til at det er mest hensiktsmessig at vi overtar prospektkontrollen, sier sjefjurist Marius Ryel i Kredittilsynet, som imidlertid ønsker å legge til at dette ikke er oppgaver man direkte higer etter i et tilsyn som alt har nok å gjøre, heter det i brevet.Nå ligger saken i Finansdepartementet..

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken