Den tidligere brannmann Henry Sørensen fikk i 2011 prostatakreft og fremsatte krav om å få sykdommen godkjent som yrkesskade. Nav avviste brannmannens krav om yrkesskadeerstatning og fikk medhold i Trygderetten og lagmannsretten. Brannmannen, som nå er i slutten av 70-årene, anket til Høyesterett.

Retten har kommet til at sammenhengen mellom prostatakreft og påvirkningen som brannmenn utsettes for, er usikker.

Brannmann Henry Sørensen (79) fikk kreft: Nå skal saken behandles i Høyesterett

Det kan med dagens medisinske kunnskap ikke anses som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannsyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Vilkåret for å få godkjent sykdommen som yrkesskade er dermed ikke oppfylt, heter det i dommen.

Etter en husbrann kunne Terjes urin lukte røyk i flere dager: – Vi levde i en god tro. Vi visste ikke

Mener dommen er for streng

– Vi mener dommen er svært streng, og at det stilles for strenge krav til bevis, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i en pressemelding.

Hun mener det er svært beklagelig at Høyesterett har opprettholdt Trygderettens avgjørelse. Brannmannen selv mener saken nå bør tas opp i Stortinget for å få snudd regelverket, slik at ikke hver enkelt brannmann må fremme bevis i sakene sine.

Fortsetter kampen

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen betegner i en pressemelding avgjørelsen for et enormt nederlag. Hun mener dommen innebærer at det nesten er umulig for brannfolk, og andre i lignende risikoyrker, å bevise at sykdommen skyldes jobben.

– Dermed får de heller ikke yrkesskadeerstatning. Dette er virkelig en stor skuffelse, sier hun.

Hun lover at Kreftforeningen vil arbeide for å endre loven, og trekker fram at Canada, Australia og deler av USA har et annet system for å avklare yrkesskadeerstatning. Der er det ikke opp til arbeidstaker å bevise at kreftsykdommen skyldes jobben.

– Vi kan lage en lignende ordning i Norge, sier Ross og viser til at Ap, Sp og SV har foreslått å forenkle prosessen for slik erstatning.

– Vi vil legge fullt trykk på politikerne for å få fortgang i prosessen, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.