(iHarstad) 16. desember sendte han en klage på brøyting og krav om dekning av kostnad.

– Harstad kommunes brøytetraktor legger stadig vekk store mengder snø på min eiendom, på oppstillingsplass for biler og gårdsvei. Dette skjedde sist den 15.12.22 da store deler av parkeringsareal ble fylt med snø. Det er klaget til kommunen om samme tema ved flere tidligere anledninger. Kommunens praksis er her helt unødvendig, mener mannen.

Les også: Snøen skaper trafikktrøbbel på Østlandet – politiet advarer bilister

Blir «betong»

Han skriver at det er gode muligheter for legge snøen andre steder enn på hans parkeringsområde.

– Snø fra brøytetraktor blir rask til «betong» og er krevende å ta bort. Brøytingen fører til mye tungt ekstraarbeid som nå kreves dekket av kommunen. I denne omgang 3.000 kroner.

Mannen ønsker også en snarlig befaring med brøyteansvarlig i kommunen for å se på forholdene slik at «skadeverk kan opphøre.»

29. desember svarer kommunen:

– Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

Les også: Våre naboer fikk gratis strøm mens vi betalte dyrt – nå ser vi resultatet

– Ikke rett til erstatning

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

Videre skriver kommunen at tålegrensen for påførte ulemper, etter naboloven vil kunne utvides i perioder med uvanlig stort snøfall.

– Ulemper som følge av snø som brøytes inn på privat eiendom medfører ikke rett til erstatning. Mottatt krav avvises, konkluderer Harstad kommune.