Gå til sidens hovedinnhold

Nytt håp mot brystkreft

En ny medisin hevdes å redusere risikoen for tilbakefall med hele 36 prosent.

(SIDE2): Brystkreft er den nest vanligste årsaken til kreftdød blant kvinner og 32.000 kvinner lever med brystkreftdiagnose i dag. Hvert år dør 750 kvinner av brystkreft.

Reduserer risikoen
Resultatene fra en stor uavhengig studie viser at behandling med skjelettmedisinen Zometa (zoledronsyre) sammen med hormonbehandling reduserer risikoen for tilbakefall av brystkreft med 36 prosent, sammenlignet med bruk av kun hormonterapi. Det kommer fram i en pressemelding fra Novartis.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!

Studien omfatter mer enn 1 800 kvinner som ikke har passert klimakteriet og med tidlig hormonellfølsom brystkreft. Resultatene viser at Zometa reduserer risikoen for tilbakefall med ytterligere 36 prosent, i forhold til de kvinnene i studien som kun fikk beskyttende hormonbehandling.

- Svært interessant
- Dette er en svært interessant og viktig studie som bekrefter at Zometa har en antitumor effekt. Vi må avvente resultatet fra et par andre studier som vil bli presentert senere i år, før det eventuelt blir tatt i rutinemessig bruk. Det vil også bli spennende å se om Zometa kan ha effekt ved andre kreftformer, sier avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus Ellen Schlicting

Hele tre av fire tilbakefall er spredning til skjelett eller andre organer og omtrent en tredjedel av kvinner med tidlig hormonavhengig brystkreft får tilbakefall.

Fakta om brystkreft i Norge:

Hormonelle forhold gjør at tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder øker risikoen for brystkreft.

Hver 11. kvinne vil utvikle brystkreft.

Brystkreft er den nest hyppigste dødsårsak blant kvinner.

Ca. 750 kvinner dør årlig av brystkreft (2 kvinner hver dag).

Opp mot 30 prosent av brystkreftpasienter vil oppleve tilbakefall. 75 prosent av disse får tilbakefall med spredning til andre organer (fjernmetastaser). Med fjernmetastaser vil 4 av 5 dø av sykdommen innen fem år.

Av kvinner som rammes av denne kreftformen regner en i dag med at fem til ti prosent av tilfellene skyldes arv.

(Kilde: kreftregisteret)

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken