SIDE2: Rosa sløyfe 2012 har kunngjort årets motto: Unike kvinner fortjener unik brystkreftbehandling.

Fredag ble det offentliggjort nye tall på brystkreftforekomst og – overlevelse i Norge. Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner med 2 850 nye årlige tilfeller. Det betyr at brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner.

1 av 12 kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet.

Antall kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 88 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen.

Det lever 35 914 kvinner i Norge som har eller har hatt brystkreft.

13 menn fikk brystkreft i 2010.

Høyere overlevelsesrate enn noensinne

- Stadig flere overlever sykdommen, men prisen for overlevelse er høy. «Rosa sløyfe»-aksjonen vil i år fokusere på personlig tilpasset brystkreftbehandling. I dag behandles kvinner som får brystkreft med operasjon, strålebehandling og i de fleste tilfeller cellegift. Men ny kunnskap viser at mange kvinner ikke hadde trengt all denne behandlingen. Noen av pasientene ville blitt helt friske med mindre behandling. Utfordringen er at vi ikke vet hvilke av pasientene som trenger den ekstra behandlingen, heter det i en pressemelding fra «Rosa sløyfe-aksjonen 2012».

Bedre diagnostisering

Problemet er at brystkreft er en komplisert diagnose som ikke rammer nøyaktig likt i alle tilfeller. Noe som innebærer at den medisinske behandlingen heller ikke nødvendigvis bør være den samme. I dag sliter mange brystkreftbehandlede pasienter med langtidsbivirkninger av kreftbehandlingen.

Mer forskning på bedre diagnostisering vil føre til at flere får personlig tilpasset kreftbehandling.

- Vi ønsker at kreftbehandlingen skal gi maksimal effekt, og minst mulig bieffekt. Dette vil spare mange kreftpasienter for varige bivirkninger og sørge for riktigere bruk av ressurser i kreftbehandlingen, sier styreleder Tone Holsbøe i Brystkreftforeningen og generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen i pressemeldingen.

Eva Michelsen Ekroll, pressekontakt i Brystkreftforeningen utdyper litt til Side2 hvordan «Rosa sløyfe-aksjonen» går fram, hva de jobber mot og forteller også litt mer om årets «tema». Hun forteller også hvilke faresignaler man skal være obs på og hvordan man kan undersøke sine egne bryster.

Hvordan kom dere fram til «årets tema» for «Rosa sløyfe»-aksjonen?

- Rosa sløyfe aksjonen inviterte brystkreftmiljøet i Norge til å komme med fremtidens utfordringer for brystkreftbehandlingen i Norge. På bakgrunn av dette kom vi fram til at vi vil samle inn forskningspenger til hvordan vi i større grad kan individ tilpasse kreftbehandlingen, slik at hver kvinne for best mulig behandling. I dag vet vi at det finnes mange ulike typer brystkreft og disse skal behandles ulikt, utfordringen er å kartlegge hver enkelt kvinnes genprofil og ha en mer omfattende diagnostisering enn vi har i dag. På denne måten kan vi unngå overbehandling og minske risikoen for seneffekter, forteller Eva.

Får alle kvinner med brystkreft den samme behandlingen?

- I dag deles brystkreft inn i fire ulike stadium hvor de fleste gjennomgår operasjon og stråling, og ofte cellegift. Dette er viktig og god behandling per i dag, men vi tror i fremtiden vil kreftlegene se hvem som vil ha nytte av for eksempel cellegift og ikke, sier hun.

Hvor mye penger håper dere på å samle inn i år?

- I 2011 samlet vi inn rekordhøye 16.4 millioner. I år håper vi å slå oss selv med å runde denne rekorden. Med gode samarbeidspartnere og engasjement i befolkningen tror vi dette er realistisk.

Hvor mye penger har dere samlet inn siden 1999?

- Rosa sløyfe startet i 1999 og siden den gang har vi samlet inn ca. 65 millioner kroner.

Det er noen ting som er viktige for foreningen at folk er klar over. For eksempel det å bli kent med sin egen kropp. Hun vil også avkrefte noen skrekkmyter om kreft. Og legger vekt på at det ikke er en en uting å ta mammografi.

Hva er det viktigste for dere at folk vet om brystkreft?

- Rosa sløyfe-aksjonen oppfordrer alle til å bli kjent med egen kropp og regelmessig undersøke brystene sine. Vi vet at over halvparten av kvinnen som har brystkreft har oppdaget en kul i brystet selv, dette understreker viktigheten av å kjenne sin egen kropp og ta helsen sin på alvor. Hver 12. kvinne i Norge rammes av brystkreft, tidlig oppdagelse er avgjørende for videre prognose og behandling av brystkreft, forklarer hun.

Hvilke misoppfatninger/feilinformasjon opplever du at folk har om brystkreft?

- Brystkreft er en kreftform som har god overlevelse og prognose i dag. Dette skyldes tidligere oppdagelse og bedre behandlingstilbud. Derfor er det viktig å gjøre selvundersøkelse og gå til mammografi. Enkelte hevder at mammografi fører til feilbehandling av brystkreft. Dette medfører ikke riktighet. Ingen som ikke har brystkreft vil diagnostiseres for dette. Men de som har brystkreft eller har forstadier vil behandles. Sannheten er at vi ikke vet hvem som trenger omfattende behandling eller ikke, derfor vil alle få nesten samme behandling uavhengig av hvilket stadium brystkreften er på. Derfor vil vi få noe overbehandling. Dette er det vi gjennom årets Rosa sløyfe-aksjon ønsker å sette fokus på – slik at vi i fremtiden kan gi mer presis og riktig behandling for hver enkelt kvinne, sier hun.

Hva er den beste metoden for å være føre var og finnes det andre ting enn kuler i brystet en skal være oppmerksom på?

- Undersøk brystene regelmessig, gjerne når du såper deg inn i dusjen. Gjør det til en fin rutine! Da vil du lettere kunne kjenne om du har oppdaget noe uregelmessig, eller om dette er kuler du har for eksempel under hver menstruasjon. Brystet strekker seg langt opp under armene, så vær også oppmerksom på kuler her. Vær også oppmerksom på innsøkk i huden, sår som ikke vil gro eller forandringer ved brystvorten. Oppsøk lege om du er usikker. Husk at det bare er legen din som kan avgjøre om en kul er godartet eller ikke.

«Rosa sløyfe» er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen står sammen om «Rosa sløyfe»-aksjonen i Norge, som har blitt arrangert siden 1999. Målet med aksjonen er:

- Å vise solidaritet med dem som rammes

- Å øke kunnskapen om brystkreft

- Å samle inn penger til forskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter.

- Vi oppfordrer alle til å bære en rosa sløyfe i oktober, og vise sin solidaritet med brystkreftrammende, heter det i pressemeldingen.