Gå til sidens hovedinnhold

Bukken og havresekken

Senterpartiets Marit Arnstad vil avvikle au pair-ordningen, men det er hennes egne støttespillere som er "verstinger" i å hente billig arbeidskraft fra utlandet.

NETTAVISEN MENER: Uten billige sesongarbeidere fra utlandet, stanser norsk landbruk. På samme måte hjelper billig arbeidskraft fra utlandet tusenvis av norske familier til å få hverdagen til å gå opp.

Hvis Senterpartiet får flertall, vil rundt 3.000 kvinner - de fleste fra Filippinene - bli kastet ut av Norge fordi det er påvist noen få tilfeller av rovdrift på au pairene.

- Au pair-ordningen har utviklet seg til en ordning der man henter billig arbeidskraft til Norge, og da synes jeg den bør avvikles, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til Dagsavisen.

Les mer: Sp vil avvikle au pair-ordningen

Det er et usedvanlig dårlig forslag fordi det rammer både kvinnene det gjelder, og fordi mange norske familier åpenbart har behov for betalt hjelp i hjemmet.

LO-leder Gerd Kristiansen vil også fjerne au pair-ordningen, men hun vil erstatte den med en ordning hvor hushjelpene blir behandlet som vanlige arbeidstakere ved å ratifisere ILO-konvensjonen om arbeid i private hjem.

I dag har Norge i praksis åpne grenser for 550 millioner innbyggere i EØS-området, og vi har også unntak fra innvandringsstoppen gjennom spesielle former for arbeidsinnvandring.

Ikke minst Senterpartiets nærmeste støttespillere i landbruket nyter godt av et slikt unntak for sesongarbeidere i landbruket.

Norsk bønder bruker gjestearbeidere i stadig større grad - ikke minst fordi det er billig arbeidskraft. I en undersøkelse er over halvparten av bøndene tilbøyelig til å mene at "det er akseptabelt at arbeidsinnvandrere har lavere lønn enn innleid norsk arbeidskraft i landbruket".

Bøndene importerer altså arbeidskraft i stor stil, til tross for at Norge har over 100.000 arbeidsledige. Og svært mange bønder synes det er legitimt å betale gjestearbeiderne dårligere enn norske deltidsansatte.

Mens antall årsverk i landbruket gikk ned fra 72.000 til 49.000 i perioden Senterpartiet satt i den rødgrønne regjeringen, doblet antallet årsverk utført av arbeidsinnvandrere fra 3.000 til 6.200.

- Mange arbeidstakere fra andre land oppfatter betingelser og lønnsnivå i norsk landbruk som svært gode sammenlignet med sine hjemland, heter det i rapporten fra Bygdeforskning.

Omtrent som au pairene fra Filippinene.

Nettavisen mener at Norge må åpne for billig, ufaglært arbeidskraft fra utlandet. Men det bør reguleres for å å unngå misbruk og sosial dumping. Au pair-ordningen bør erstattes med en ordning hvor hushjelpene får status og rettigheter som gjestearbeidere.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Er det rimelig at bøndene kan hente billig arbeidskraft fra utlandet, men ikke norske familier?

Reklame

Nå stiger strømprisen igjen - slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken