Ratene i markedet for tørrlastskip har vist en meget sterk utvikling de knappe to siste månedene, og indikasjonene på kort sikt er positive. Det er kinesisk drevet etterspørsel som får hovedæren for rekylen i ratene.

Det er fortsatt langt igjen til den historiske toppen fra mai 2008 målt ved tørrlasteskipindeksen Baltic Dry Index, men ratene i både spot- og periodemarkedet er likevel tilbake på hyggelige nivåer historisk sett for bransjen. Futuresmarkedet for tørrlastskip peker imidlertid mot at ratene skal ned igjen i 2010.

Heftig opptur
Så langt i år er ratene opp heftige 500 prosent, mens indeksen ved nyttår lå på 774, så ble Baltic Dry onsdag klokket inn på 4.643 som er nytt topp så langt i 2009. Forrige topp var i juni med 4.291, men ratene fikk en nedtur utover sensommeren og bunnet på nytt i slutten av september på 2.163. Siden den siste bunnen i september har indeksen steget med nær 115 prosent.

Indikasjonene på kort sikt vist ved utviklingen i fraktederivat markedet på shippingbørsen Imarex i Oslo viser videre oppgang i de nærmeste kontraktene torsdag. I tidlig handel på Imarex er desemberkontrakten for de største bulkskipene, capesize, omsatt på nivåer tilsvarende en timecharterrate på 85.000 dollar per dag. Sluttkursen for desemberkontrakten onsdag var på 78.750 dollar per dag. Spotrate i dette segmentet har steget med mer enn 30 prosent den siste uken alene.

For de to andre hovedsegmentene, panamax og handymax/supramax er utviklingen også sterk den siste uken med rateøkninger på 15 til 20 prosent.

Peker mot tilbakefall
Toppen for tørrlastmarkedet ble nådd noen få måneder før finanskrisen i fjor høst ble et faktum. Den 19. mai 2008 ble Baltic Dry-indeksen notert på 11.709, før en bratt nedtur begynt. Den vedvarte til bunnen ble nådd i desember i fjor på 663, et fall på 94 prosent.

Indikasjonen for neste år at ratene skal ned igjen fra de toppnivåene markedet opplever nå. Futureskurvene i alle segmenter viser en fallende trend, men også disse kontrakten har blitt priset opp som følge av det meget sterke spotmarkedet. Dette gjelder spesielt capesize-segmentet.

Mens spotraten for Capesize-skip nå ligger rundt 90.000 dollar per dag, så priser futuresmarkedet inn en snittrate på rett under 44.000 dollar per dag for 2010, og enda lavere for 2011.

Sterke bulkaksjer
Høsten rateopptur har også gitt et kraftig løft for tørrlastrederiene på Oslo Børs. I tidlig handel torsdag steg Belships ASA nær 27 prosent og handelen ble midlertidig stanset av Oslo Børs, som ville undersøke kursutviklingen. Siden siste bunn for markedet 22. september er aksjen opp heftige 63 prosent.

De to andre bulkrederiene på Oslo Børs, Jinhui Shipping og skipsreder John Fredriksen Golden Ocean Group har i samme periode steget henholdsvis 46 og 55 prosent.