(Oppland Arbeiderblad)

– Det er veldig uheldig når Staten endrer politikk så radikalt på kort tid, sier Even Solhaug (Ap).

Han er styreleder i Gjøvik boligstiftelse som eier flere hundre boliger som Gjøvik kommune disponerer. Et av tjenesteområdene er NAV og flyktningtjenesten, blant dem Bofin (bofellesskap og inkludering for enslige mindreårige asylsøkere). Dette er et botilbud til enslige mindreårige asylsøkere.

I forbindelse med asylbølgen rundt 2015 ble Gjøvik kommune anmodet om å ta imot mange mindreårige asylsøkere. Det sa kommunen ja til, og Gjøvik boligstiftelse ble gitt i oppdrag å bygge to eneboliger på Biri. Det fantes allerede bofellesskap i Gjøvik, og det var et politisk ønske om å spre bofellesskapene.

Da de to spesialtilpassede boligene sto ferdige og var klare til å ta imot 10 ungdommer, kom det imidlertid nesten ingen mindreårige asylsøkere til landet som følge av innstrammingen av asylpolitikken.

– Vi hadde aldri bygd disse boligene om vi visste at det skulle komme så få, uttalte rådmann Magnus Mathisen til OA i 2016 da boligene sto tomme.

Gjøvik ville hjelpe – i stedet havnet de i ei knipe

Selge boligene?

I årene etterpå har kommunen tatt i bruk boligene til bofellesskap, men nå står den ene eneboligen igjen tom. Leder for barneverntjenesten i Gjøvik, Are Andersen, sier til OA at begge boligene vil bli avhendet i løpet av 2020.

– Den ene boligen er bebodd nå, men vi vil avhende bofellesskapene på Biri i løpet av året. Vi kommer til å ha tre bofellesskap i Gjøvik sentrum. Det handler om bemanning og effektivitet mellom boligene. Vi må ta kostnadshensyn, sier Andersen.

På det aller meste har kommunen hatt sju bofellesskap. To boliger i sørbyen er solgt uten at boligstiftelsen har gått på noe økonomisk tap, opplyser Solhaug. Hva som skal skje med boligene på Biri, vites ikke.

– Det er ikke avklart. Vi vil se på om boligene kan brukes av andre, sier han.

Å selge boligene er et alternativ.

Godt mottatt på Biri

Leder for Bofin, Anne Tone Koshavn King, opplyser at kommunen per i dag har 25 mindreårige asylsøkere som enten bor i bofellesskap eller på hybel med oppfølging av ansatte. Bofellesskapene har døgnbemanning.

– Vi skal ned på to boliger med heldøgnsbemanning. Vi er litt usikker på hva vi skal gjøre med det siste huset, om vi skal ha noe bemanning eller om vi skal avvikle driften, sier King.

Erfaringen med å ha bofellesskap er gode. Hun opplyser at det er lite bråk, at ungdommene går på skole, får seg jobb og at flere går videre på høyere utdanning.

– Vi er stolte av jobben vi gjør. Gjøvik kommune er i år nominert til IMDIs integreringspris, sier King, som roser innbyggerne og foreninger på Biri for måten de har tatt imot ungdommene.

– Vi har veldig god erfaring på Biri. Ungdommene er godt mottatt i lokalsamfunnet. Fotballklubben, Røde Kors og Lions stilte opp. Vi er lei oss for at vi ikke fortsetter der, men det er mer driftsøkonomisk å samle bofellesskapene i Gjøvik, sier King.