Den godkjente hytta er allerede kommet opp.

- Jeg har fulgt spillereglene og fikk byggetillatelse. De fleste er fornøyde når de får en byggemelding. Det var jeg også, men jeg tenkte at kommunen tok seg for godt betalt for å behandle søknaden, sier Arild Herstad til Firda.

Misfornøyd med gebyret
Gebyret fra Naustdal kommune var på 3.500 kroner for behandling av søknaden til Herstad om å bygge stølshus på Herstadstølen.

Dette syntes Herstad var i drøyeste laget, særlig når kommunen brøt kravet til forvaltingsloven om at søknader skal behandles innen tre uker.

SELGE HYTTA? Finn megler

- Når kommunen krever gebyr, må en kunne forvente hurtig saksbehandling, sier Herstad, som måtte vente i nærmere tre måneder på byggetillatelsen.

Herstad mente også at saken ikke skulle ha vært behandlet som en dispensasjonssak.

Saken ble etter dette tatt opp i utvalget for plansaker i Naustdal kommune, før den ble sendt over til fylkesmannen.

Tips om lignende saker? Kontakt vaktsjef@nettavisen.no

Opphevet vedtaket
Fylkesmannen ga Arild Herstad rett i at Naustdal kommune hadde tatt seg for god tid med søknaden.

Men Fylkesmannen kom også til at det var så mange saksbehandlingsfeil fra kommunen sin side, at fylkesmannen valgte å oppheve dispensasjonsvedtaket.

- Dette er et eksempel på hvordan det kan gå når byråkratiet skal behandle en klagesak, seier Herstad, som ikke tror at han ville tatt seg bryet med å klage dersom han hadde visst utfallet av klagen.

Fylkesmannen skriver at Herstad ikke har lagt frem opplysninger som i tilstrekkelig grad viser at bruken av stølshuset vil inngå som en nødvendig del av gardsbruket.

Gården har vært uten stølshus i 50-60 år. Herstad sier at han har savnet et sted å gå inn når de skal se etter dyra sine.

- Vi vil prøve å utnytte ressursane som ligger i bruket, kanskje med utleie av stølshuset. Men det er vanskeleg å vite hvor mye en kan tjene på dette, sier Herstad.

Seksjonsleder for plan og næring i Naustdal kommune, Harald Eikenes, mener Herstad ikke trenger å frykte for at byggetillatelsen vil bli inndratt.

Han mener saksbehandlingsfeilene kommunnen har begått er av mindre alvorlig karakter, og at saken vil «gå greit».

Les flere nyheter fra Firda.

HTML EMBED