Gå til sidens hovedinnhold

Byr på Thule Drilling

Oljeserviceselskapet Vanguard Oil & Gas International har lagt inn et bud på riggselskapet Thule Drilling med en hyggelig premie.

Vanguard er villige til å legge 27 kroner per Thule Drilling-aksje på bordet for å kjøpe opp det norske riggselskapet som hittil har hatt en historikk med overskridelser og økende kapitalbehov.Budet gir en premie på hele 68,7 prosent sammenlignet med gårsdagens sluttkurs i Thule Drilling i OTC-markedet. Det priser selskapet til omkring en milliard kroner.Vanguards bud er betinget aksept fra minst 51 prosent av aksjonærene i Thule Drilling og en tilfredsstillende due dilligence. Det er meglerhuset Pareto Securities som bistår Vanguard i budet.Ifølge en pressemelding har Vanguard fulgt med på utviklingen i Thule Drilling en stund og analysert potensialet og utfordringen til Thule i forbindelse med vurderingen av en strategisk investering i riggselskapet.Vanguards virksomhet i dag er primært fokusert på feltutviklignstjenester blant annet flytende produksjonsløsninger.Vanguards bud vil løpe fra i dag og frem til fremdag 30. mars klokken 16. Selskapet forbeholder seg retten til å droppe eventuelle forbehold eller forlenge budet når som helst i budperioden.Thule hentet nylig inn 40 millioner dollar i obligasjonsfinansiering for å dekke opp det økende kapitalbehovet i forbindelse med oppgraderingen av den oppjekkbare boreriggen Thule Power og finansieringshjelp til verftet QGM som også skal bygge to nye oppjekkabre borerigger for selskapet.Det ble samtidig varslet en emisjon mot eksisterende aksjonærer på 220 millioner kroner på kurs 13,06 kroner per aksje. Thule Power er sikret en 4 års kontrakt med Saudi Aramco og er ventet å være klar i mai etter forsinkelser i fremdriften med oppgraderingen.Nybyggene er som følge av prioritering av Thule Power også forsinket og forventes nå levert i andre kvartal 2008. Selskapet sitter også med en gammel halvtnedsenkbar borerigg, Thule Phoenix

Reklame

Nå: Stort ryddesalg i Nettavisens nettbutikk

Kommentarer til denne saken