Gå til sidens hovedinnhold

CanArgo får inn partner på Norio(Ny)

Det lille oljeselskapet CanArgo Energy inngått en avtale med det georgianske statsoljeselskapet, hvor sistnevnte kjøper seg inn i Norio-blokken. CanArgo kjøpt minortetseiere i blokken

Datterselskapet til Georgia State Oil Co. , Georgian Oil vil gå inn med inntil 2 millioner dollar mot å få en eierandel på 15 prosent i blokken.Det Georgian Oil skyter inn vil gå til ferdigstillelsen og boring av brønnen MK-72 på Norio-blokken. I tillegg får selskapet en tidsbegrenset opsjon på å øke andelen til 50 prosent mot et oppgjør på 6,5 millioner dollar, hvorav Canargos andel er 4,8 millioner.Aksjekursen har gått 16,7 prosent etter at melding ble kjent i ettermiddag.CanArgo forhandlet opprinnelig med en større tredje part, men statsoljeselskapet har brukt en rettighet under produksjonsdelingsavtalen for blokken og trådt inn i avtalen.Norio-feltet ligger i republikken Georgia, rett nord for hovedstaden Tiblisi, og CanArgos eierinteresse er på 64,2 prosent. Den blir redusert til 54,5 prosent som følge av avtalen.Oljeselskapet har imidlertid inngått en avtale med flere minoritetseiere i blokken om kjøp av deres eierandeler mot oppgjør i aksjer. Det vil øke eierandelen igjen til 63,7 prosent. Totalt skal det utstedes 6 millioner aksjer som oppgjør.CanArgo vil også ha rett til 1,2 millioner dollar fra minoritetsaksjonærene dersom Georgian Oil erklærer opsjonen, mot utstedelse av ytterligere 3 millioner aksjer.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar