Gå til sidens hovedinnhold

Trenger friske penger

Northern Logistics mener selskapet trenger påfyll av frisk egenkapital.

Eiendomskonsernet Northern Logistics Property ASA er fortsatt ikke helt friskmeldt, tross flere salg av eiendommer og reduksjoner i lånegjelden. Nå frir selskapet til aksjonærene med en fortrinnsrettsemisjon på 100 millioner kroner.

Selskapet innkaller derfor til en ekstraordinær generalforsamling for å få vedtatt gjennomføringen av en emisjon. Det er allerede stablet på beina et garantikonsortium for emisjonen.

Stor rabatt
Styret i Northern Logistics forslår overfor aksjonærene at emisjonen settes på 12 kroner per aksje og at det gis 0,3136 tegningsretter per eksisterende aksje i konsernet. Tegningsrettene vil være omsettelige. Emisjonskrusen innbærer en rabatt på 40 prosent i forhold til siste sluttkurs for aksjen. Det er ikke uvanlig med stor rabatt i forbindelse med fortrinsnrettsemisjoner.

Eiendomskonsernet håper å ha emisjonen på plass i begynnelsen av desember.

- I løpet av siste året har styret i NLP vurdert forskjellige tiltak for å styrke Selskapets egenkapital inkludert salg av eiendeler, reduksjon i investeringer og driftskostnader, og eventuelt å be eierne om påfyll av ny egenkapital, sier konsernsjef Per Kumle i Northern Logistics i en kommentar.

Salg og lånelettelse
For å bedre soliditeten i Northern Logistics så langt gjennom et salg av fem eiendommer i Sverige med en samlet verdi på 525 millioner svenske kroner. Eiendommene ble solgt tilbake til selger, svenske Kungsleden.

Videre har selskaper inngått tilleggsavtaler til to av sine banklån. Avtalene fjerner usikkerheten angående belåningsgrad i disse låneavtaler frem til tredje kvartal 2010. Som motytelse har NLP avtalt å akselerere nedbetalingen med totalt 88,3 millioner svenske kroner for begge avtaler i denne perioden.

Etter egenkapitalemisjonen vil belåningsgraden ("LTV") basert på proforma tall reduseres til 76,8% (78,6%) og egenkapitalandelen vil øke til 18,3% (16,6%). Proforma tallene er basert på konsernets balanse pr. 30. juni 2009, og er ikke justert for salget meldt etter balansedagen.

Garantister
Det er en gruppe ekeisterende aksjonærer som står bak garantikosrtiet for emisjonen. Av disse er tre representert i styret, det gjelder T Klaveness Eiendom AS ved Unni Tenold, Satrap Kapitalforvaltning AB ved David Mindus og Stein Erik Hagens Canica AS ved Pål Hvammen.

Deltakerne i garantikonsortiet som representerer ifølge Northern Logistics 41 prosent av stemmerettene i selskapet, og har gitt styrets leder fullmakt til å stemme for kapitalutvidelsen.

Garantikonsortiet er etablert av ABG Sundal Collier Norge ASA som vil være tilrettelegger av fortrinnsrettsemisjonen.

Kommentarer til denne saken