Gå til sidens hovedinnhold

Danskekongen som elsket Norge og ble hatet av svensker

Vet du hvem han er?

Christian II ble født den 1.j uli 1481 på Nyborg slott. Han var sønn av Kong Hans, som var konge i Norge, Danmark og Sverige. Moren var Christine av Sachsen.

Som 25-åring ble Christian II visekonge i Norge. Der lærte han etter sigende til seg et norsk lynne, og han utviklet også en sterk mistro til aristokratiet.

Under sin tid i Norge kom han til stridigheter med adelens riksråd. Riksrådet var et utspring fra kongens råd, og var en selvstendig organisasjon med stor makt. Riksrådet valgte kongen, og satte også regler for kongens makt.

Under oppholdet i Norge møtte han også Dyveke Sigbrittsdatter. De to møttes på et ball i 1507, og Christian bygget et hus til henne og moren etter at Dyveke ble hans elskerinne på Akershusstranda i Oslo.

Konge i 1513

Før Christian ble kronet ble han tvunget av norske og danske adelsmenn til å begrense kongens makt. Til tross for dette jobbet Christian II mot adelen og for det som kan kalles middelklassen i sin regjeringstid. Historikerne er uenige om målet var å styrke sin egen posisjon eller en reell interesse i å begrense adelens makt.

Christian II ble konge i Norge og Danmark i 1513, men året før hadde Sten Sture den yngre tatt kontrollen over riksrådet i Sverige slik at svenskene ikke fulgte opp med felles konge med Norge og Danmark.

I 1515 giftet han seg med 15 år gamle Isabella av Burgund, den yngre søsteren av det som senere ble Karl V.

Drapet på Dyveke

To år etter Christians giftemål, døde Dyveke brått. Like før hadde hennes mor, Sigbrit Willoms, fått ansvaret for toll-, finans- og myntvesenet i Danmark. Hun fikk dermed stor økonomisk makt, og sørget for interessene til middelklassen, noe adelen satte liten pris på.

Året før, i 1516, hadde Christian fått besøk av utsendinger av sin kones far - keiser Maxmillian - som på det aller sterkeste hadde oppfordret at Dyveke måtte forlate landet. Det ble truet med at en ulykke kunne skje hvis hun ikke forsvant.

Torben Oxe var lensmann på Københavns slott, og skulle etter sigende ha ønsket et nært forhold til Dyveke. Han ble avvist, og kongen brakte Torben foran Riksrådet anklaget for giftmord etter Dyvekes død.

Riksrådet dømte ikke Torben, og kongen satte så opp en såkalt birketingsrett med 12 bønder. De dømte Torben til døden, og til tross for protester fra Riksrådet ble han henrettet.

Dyveke har oppkalt en vei etter seg i Oslo, Dyvekes vei - en vei i Gamlebyen i Oslo. Det er også en bru oppkalt etter Dyveke - Dyvekes bru.

Angrep på Sverige

Christian II prøvde både i 1517 og 1518 å ta makten i Sverige, men ble stoppet. Han angrep på nytt i 1520, og Sten Sture ble dødelig såret. Svenskadelen ga til slutt opp, og Christian II ble hyllet som konge i Sverige den 4. november.

På feiringens fjerde dag ble slottets porter lukket med store mengder adelige og geistlige tilstede. 82 mennesker ble henrettet.

En av de som ble tatt av dage var Erik Johansson. Hans sønn, Gustav Vasa, reiste nord i Sverige og startet opprøret som senere skulle føre til Sveriges frihetskamp.

Kampen mot adelen

Christian II fortsatte sin kamp mot adelen, og han ga i 1521 kjøpstedene - etter nedelandsk modell - enerett til handel med varer, en rett adelen tidligere hadde hatt. I tillegg fjernet han kirkens mulighet til å appellere dommer til paven i Roma.

Han inngikk også en allianse med Nederland for å stoppe innflytelsen fra hansabyene på europas handel.

Adelen i Danmark gjorde opprør mot Christian i 1523, året etter at det hadde brutt ut fullt opprør i Sverige. Christian ble tvunget til å flykte til Nederland hvor han sammen med sin familie var i åtte år.

Tilbake til Norge i 1531

Christian kom tilbake til Norge i 1531, og gjorde landgang ved Langesund. Han hadde fått skip fra sin onkel, men en storm ødela hans planer. Året etter ble han lovt fritt leide av sin onkel, Kong Fredrik I av Danmark - og han overga seg.

Fredrik I holdt ikke hva han lovet og Christian ble satt i fengsel. Han døde i 1559, fortsatt i fangenskap.

Den store konsekvensen av Christian IIs virke ble ikke at adelen fikk en mindre rolle i Danmark på kort sikt, men på mange måter brøytet han veien for reformasjonen i landet. Hans etterfølger var protestant, noe også sannsynligvis Christian II egentlig var.

I Norge fikk den større konsekvenser, spesielt siden kirken hadde støttet Christians forsøk på å ta over makten igjen etter at han hadde blitt tvunget til å gå av. Kirkens makt i Norge ble mindre, og det ble starten på slutten for den katolske kirke i Norge.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken