Fiskeolje- og fiskemelprodusenten Copeinca fikk et svakere resultat og lavere inntekter i tredje kvartal etter at prisene på fiskemel lå lavere.

NA24 - din næringslivsavis

Det ordinære driftresultatet falt til 13,2 millioner dollar fra 18,1 millioner kroner. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) viser et overskudd på 21,9 millioner dollar mot 27,4 millioner dollar i tilsvarende kvartal i 2008.

Før skatt havnet resultatet på 11,7 millioner dollar mot 12,2 millioner dollar. Driftsinntektene falt til 68 millioner dollar fra 70 millioner dollar.

Copeinca solgte mer i tredje kvartal enn i samme periode året før, men dette ble mer enn motvirket av langt lavere fiskemelpriser. I løpet av månedene juli, august og september var de samlede salgsvolumene på 79.668 tonn mot 64.840 tonn i samme kvartal i fjor. Prisen per tonn var på 853 dollar i årets tredje kvartal mot 1.081 dollar i fjor. Siden tredje kvartal ble avsluttet har prisene på fiskemel tatt seg betydelig opp, og ligger nå på rekordnivåene fra 2006. Ved utgangen av oktober lå prisen på mellom 1.330 og 1.430 dollar per tonn, og det er en bedring fra midten av året da prisen lå mellom 950 og 1.050 dollar per tonn.

Den andre fiskesesongen startet 6. november og samlet er kvoten på to millioner tonn. I 2009 ligger kvoten på 10,7 prosent, men samlet 15 prosent medregnet tredje parter.

Selskapet foreslår at de vil starte og betale utbytte i 2010. For 2010 venter de å ha driftsinvesteringer på 25 millioner dollar og at nivået vil ligge på 15 millioner dollar i 2011.

For 2009 ser de en samlet produksjon på 195.000 tonn fiskemel og 30.000 tonn fiskeolje.