Gå til sidens hovedinnhold

CorrOcean frigjør midler

CorrOcean har lykkes i arbeidet med å finne kjøper til AIS- og SRM-divisjonen, og får nå frigjort kapital til satsning på den gjenværende virksomheten

Gjennomføres intensjonsavtalene om salg av de to divisjonene, vil Corrocean frigjøre midler på tilsammen 85-90 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.Det er inngått en intensjonsavtale om salg av AIS-divisjonen til danske Force Technology, med unntak av avdelingene i Aberdeen og Kuala Lumpur som skal selges til en gruppen ledere og ansatte.Endelige avtaler er gjort med forbehold om styrets og aksjonærenes godkjennelse.Det er videre inngått en avtale med ModuSpec Engineering BV om salg av SRM-divisjonens virksomhet i Australia. For den øvrige SRM virksomheten er det inngått intensjonsavtale om salg til en gruppe bestående av ledelsen og de ansatte.Endelige salgsavtaler forventes å foreligge i første halvdel av mai.Det er styrets intensjon at det frigjorte beløpet skal tilføres selskapets aksjonærer samt benyttes til videreutvikling av kjernevirksomheten i MOT-divisjonen. Dette er i samsvar med det som ble kommunisert fra styret i november 2002, skriver selskapet i en melding.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar