(SIDE2): I et innlegg i Dagens Medisin skriver Ashkan Kourdaliupour, fjerde års farmasistudent ved Universitetet i Oslo, at det bør settes inn ressurser og tilby innvandrere D-vitamintilskudd. Han mener det vil være samfunnsmessig gunstig.

- Vitamin D-mangel er hyppig, spesielt hos ikke-vestlige innvandrere i Norge. Det er gjennomført flere studier som viser økt sykelighet og dødelighet hos pasientgrupper med lave vitamin D-verdier - sammenlignet med dem med høye vitamin D-verdier, skiver Kourdaliupour, og stiller spørsmål om det ikke vil lønne seg å tilby D-vitamintilskudd, ettersom det beste alternativet - sollys - ikke alltid er mulig.

- Solen er det beste alternativet og et gratis alternativ, men er ikke alltid mulig grunnet religion. I tillegg gir solen i Norge kun nok med D-vitamin i perioden april - september.

Kourdaliupour skriver videre at vitaminmangelen hos 83 prosent av pasientgruppen med bakgrunn fra Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia blant dem som oppsøkte allmennlege med muskelskjelettsmerter, hodepine og tretthet. Tilsvarende tall for etnisk norske pasienter var på 35 prosent i samme.

- Etter min mening vil tiltaket bety innsparing av mye penger på sikt ved at det kan føre til mindre sykelighet og bedre funksjon i denne gruppen.

Også lege og kostholdsekspert Fedon Lindberg mener vitamin D er med på å forringe livbskvaliteten til særlig innvandrere.

- Det meget lave vitamin D nivået hos de fleste innvandrere i Norge, men egentlig også i noe mindre grad etniske nordmenn, er noe som øker betraktelig forekomst av de fleste vanlige infeksjoner, inkl. influensa, som kan halveres med optimale vitamin D nivåer, skriver han

Han fortseter med å si at mangelen øker også risikoen for diabetes 1 og 2, hjerte- og karsykdom, de fleste kreftformer - det anslås at omtrent 7000 krefttilfeller årlig kan forebygges i Norge gjennom optimalisering av Vitamin D nivå -, kroniske betennelsestilstander, revmatoid artritt, MS og flere autoimmune sykdommer.

- Testing er enkel og kan rekvireres av alle fastleger, behandling er enkel: gi nok tilskudd til å komme opp i verdier i den øvre tredjedel av normal referanse. Her må våre helsemyndigheter våkne, se på tilgjengelig kunnskap og handle, det er mye å tjene både for dem som rammes og samfunnet.

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!