Dagbladet har vært rammet av kraftig opplagsfall og store kutt, men tross dette skal avisen ha tjente store penger i fjor.

Ifølge Journalisten.no skal avisen ligge an til et overskudd på 20 millioner kroner for 2009.

I løpet av de tre første kvartalene av fjoråret hadde avisen et driftsoverskudd på 10,1 millioner kroner.

Konsernsjef Tore Stangebye i Berner Gruppen vil ikke bekrefte tallene ovenfor Journalisten.no.