Søndag markerte muslimer over hele verden Id ul-Fitr (oversatt: festen for bruddet), en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden, Ramadan.

Id ul-Fitr, eller bare Id som det ofte blir kalt, blir feiret med bønnesamlinger, gjestebud og ved at man tar på seg nye klær. Det er vanlig å besøke gravsteder og gi gaver og almisser i forbindelse med Id, og høytiden blir ofte sammenlignet med den kristne julefeiringen.

(Kilde: Wikipedia.no)