Unge Venstre satt torsdag opp 179 hvite kors foran Stortinget under en markering av overdosedødsfallene i Norge i fjor. Sannsynligvis er mørketallene langt høyere.

Ifølge Unge Venstre sin nettside vil de med dette påminne politikerne om at rusomsorgen ikke må bli glemt i valgkampen, og at de over 12.000 sprøytenarkomane i Norge – som utgjør en gruppe som virkelig har det ille – trenger flere akuttavrusningsplasser, et større og mer mangfoldig behandlingstilbud og et langt bedre ettervern.