I Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2 er det en lang artikel om at bedrifter som har kontorlokaler i glasshus «sliter».

Avisen skriver dette om flere kontorbygg som er bygd inn i glass; «Er det et pervertert gartneri? Et rituelt gravsted? Et funklende minnesmerke for turbokapitalister?». I fleng trekkes PWC-bygget i Oslo, Telenor-bygget i Trondheim og Frammo Engineerings hovedkvarter i Bergen frem.

Disse byggene skal være dårlige fordi de gir et svært høyt energiforbruk. Dert meldes også om store temperasjonssvingninger og økt sykefravær i disse glasshusene. Et bilde og gjennomgang av DNs eget glasshus er imidlertid utelatt i reportasjen.

Derfor kan vi i NA24 Propaganda hjelpe til med dette. (sjekk over).

Omtalen av Dagens Næringslivs eget glasshus i Oslo utelates til en hale på slutten av artikelen: «For ordens skyld: Denne artikkelen ble skrevet i det nyreiste glassbygget Akerselva Atrium, som ble innviet i påsken.»