Blant dagligvarekjedene har høstens store priskrig i all hovedsak dreid seg om på to spesifikke produkter, bleier og ribbe. Og utsalgsprisen på disse varene har til tider vært preget av en nesten desperat kamp om kundene.

Den viktigste kunden
- Det ser ut som at småbarnsforeldrene er de som har kommet best ut av «bleiekrigen». Selv om det kjøpes stadig mer bleier var den samlede omsetningen nær tre millioner kroner lavere per uke nå i høst, sett i forhold til ukesomsetningen før bleiekrigen tok av i august, skriver Knut Gartland, markeds- og kommunikasjonsdirektør hos The Nielsen Company, i en mail til NA24.

Valget av produkter å krige om pris på er langt fra tilfeldig. Bleier er et produkt barnefamilier må ha og det er barnefamiliene kjedene jakter hardest på. Ikke bare for å få kunder på kortsiktig basis, men det ligger en langsiktig tankegang bak. Noe som bekreftes fra flere hold i bransjen.

- Barnefamiliene handler mye, noe som igjen gir volum. Volumet disse handler er ofte mye større enn for andre grupper, og en kan på mange måter si at klarer en å få barnefamiliene til å bli lojale vil de være med også gjennom barnas ungdomstid og inn i alderdommen og forhåpentligvis gi nye lojale kundegrupper, skriver Ole André Myhrvold, Informasjons- og næringspolitisk sjef i Coop Norge Handel, til NA24.

Som støttes av NorgesGruppens strategi.

- Småbarnsfamiliene er viktig fordi vi ønsker å bygge langsiktige og lojale kundeforhold. Hvis barna venner seg til å handle hos en butikk er sjansen for at de fortsetter med det også senere mye større, sier Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen, til NA24.

Over 50 millioner
Prisen for å huke inn de beste kundene er høy. Noe butikk-kjedene mer enn gjerne bekrefter.

- Bleiene i seg selv taper vi cirka 1 mill i uken på - bare på RIMI. For at vi skal ha lønnsomhet på bleier må prisen ligge på omkring 80 kroner pakken, skriver Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i ICA, i en mail til NA24.

Også NorgesGruppen vedgår at tapene er blitt betydelige i forbindelse med bleiekrigen.

- Siden bleiekrigen startet i slutten av august har vi tapt titalls millioner kroner på bleier. Men Kiwi var det jo som lanserte hele konseptet med ekstra billige bleier for ti år siden, sier Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen til NA24.

Og bransjens påstander blir underbygget og bekreftet av analysebyrået The Nielsen Company, tidligere ACNielsen.

- Norske dagligvarebutikker solgte bleier for 422 millioner kroner i løpet av de siste 52 ukene. Mens omsetningen målt i verdi falt med 8,1 prosent, økte omsetningen i volum med 20,7 prosent - til nær 372 millioner bleier. Salget målt i volum har holdt seg høyere enn normalt hele høsten, og har økt ytterligere nå mot slutten av året. Omsetningsverdien innen bleier er imidlertid sterkt redusert etter sommeren, skriver Knut Gartland, markeds- og kommunikasjonsdirektør hos The Nielsen Company, i en mail til NA24

Ribbe også
Men det er ikke bare bleier kjedene har kriget om prisen på, og i den sammenheng tapt penger på. Også i julehandelen har det blitt kriget om å huke inn kundene og svineribbe var det fremste trekkplasteret. Og for å gjøre siste halvdel av 2010 til en enda større prismessig utfordring for dagligvare aktørene, ble prisen på svineribbe mer eller mindre dumpet. Den laveste prisen NA24 greide å finne var 14,90 kroner per kilo for frossen familieribbe.

- Bøndene får betalt det de skal for ribben, så det er vi som tar tapet. Priskrigen på ribbe har kostet NorgesGruppen flere titallsmillioner kroner, sier Kine Søyland

Hun vil ikke utdype med konkrete tall, men sier til NA24 at NorgesGruppen regner med å selge totalt noe over 2000 tonn ribbe forbindelse med julen. Fordelt på alle varianter, det vil si tynn- og familieribbe, frossen og fersk.

ICA bekrefter NorgesGruppens uttalelser, men med en mer detaljert tilnærming.

- Innprisen på ribben vi selger for 14,90, er omkring 55 kroner. Vi taper altså omkring 40 kroner per kilo og har hatt som mål å selge 550 tonn.

Et enkelt regnestykke viser at ICA alene er villig til å betale 22 millioner kroner for at valget faller på deres butikker i julehandelen.

Andre løsninger
En tredje av de store dagligvareaktørene, Coop vil ikke definere tapene helt på samme måten og på spørsmål om hva ribbe må koste for at de skal tjene penger svarer Coop på følgende måte:

- Det er helt umulig å sette én slik pris, og så er det fasiten. Det avhenger av flere faktorer, men når slike kampanjer kjøres skjer det i nært samspill med leverandørene og det gjør typen avtale vi får til mellom oss avgjør om vi selger varer med tap eller ikke, skriver Ole André Myhrvold, Informasjons- og næringspolitisk sjef i Coop Norge Handel, til NA24.

Coop har også lagt seg på en linje der de over lengre perioder gjør sitt for å tiltrekke seg kundene. Frukt og grønt har vært et satsingsområde for den kooperative matvaregiganten i 2010.

- Bleier og ribbe er heller ikke enestående, for eksempel har vi kjørt 40 prosent på frukt og grønt gjennom fire måneder i 2010. Og det gjøres månedlige lignende kampanjer uten at disse får den samme oppmerksomhet som bleier og ribbe har fått, skriver Myrvold.

Fremtiden
For kundene er fremtiden et lyst punkt når det kommer til det daglige konsumet av mat. Økende konkurranse gjør at bransjen legger seg i selen for å forbedre seg både på pris og service.

Marginene som kjedene lever av er som følge av den økte konkurransen under press, noe som forbrukerne vil kunne høste fruktene av i fremtiden.

- Det er ingen hemmelighet at disse marginene er under hardt press som følge av konkurransesituasjonen og hvordan den gjennom de fire-fem siste årene har endret seg. Det beste stedet for å se hvor dette slår ut er å følge med på kjedenes marginer i års- og tertialregnskapene, skriver Myrvold.

Myrvolds oppfatning høster støtte fra Kine Søyland som ovenfor NA24 uttrykker at hun ikke tror dagens marginer vil vedvare og at den allerede harde konkurransen vil intensivere seg ytterligere.

Les flere saker på NA24