Gå til sidens hovedinnhold

Dalende stemning i USA

Forbrukerne mistet noe av troen på økonomien, men er lystigere enn hva økonomene ventet.

Økte priser og tumultene i finansmarkedet gjorde at forbruker sentimentet i augsut falt sammenlignet med juli. Ifølge målingene fra universitet i Michigan falt indeksen til 83,4 i august fra 90,4 juli.Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at nivået skulle ligge på 82,5 i august.Tallene viser at stemningen tok seg noe opp mot slutten av måneden.Consumer confidence/Consumer sentiment - USA

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken