Gå til sidens hovedinnhold

Dårlige tolker fare for rettssikkerheten

Rettstolker er så dårlige at mange fremmedspråklige verken får forklart seg eller forstår hva som foregår i sin egen rettsak.

Ingen skal dømmes uten å ha blitt hørt, men dette blir ofte tilfellet når rettstolker har så mangelfull språklig forståelse, at mye viktig informasjon forsvinner i oversettelsen, skriver forskning.no.

Lingvist Anne Birgitta Nilsen har skrevet doktoravhandling på flerspråklig kommunikasjon i rettssalen, og funnene hennes viser misforståelser mellom tiltalte og retten, og dårlige oversettelser. Noen av de som har vært offer for dårlige tolker, tør heller ikke klage, fordi de tror de da forverrer sin egen situasjon.

Nilsen mener rettsystemet bør utarbeide en egen utdanning for rettstolker, for å sikre rettssikkerheten.

- Tolking handler om mye mer enn å ha et basis ordforråd. Tolkefaget er vanskelig og krever lang trening og utdanning, sier Nilsen til forskning.no.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken