Gå til sidens hovedinnhold

10 000 nye årsverk i eldreomsorgen

"Vi skulle vel alle ønske oss en eldreomsorg med mye mer ressurser og bedre arbeidsbetingelser", sier bydelsdirektør Mona Taasen i en kommentar til debatten som går i "budstikka" om dagen, om eldreomsorgen i bydelen. Hun uttrykker også bekymring for de ansatte som jobber i omsorgssektoren når de leser kritikken som er rettet mot dem.
Det er flott at noen endelig er opptatt av å sette eldre og eldreomsorg under debatt det handler jo mest om det motsatte i denne bydelen: nemlig barn- og ungdoms oppvekstmiljø, skoler, svømmehaller og å få oppfylt kravet om full barnehagedekning.
Som det første Eldrerådet i en ny og stor bydel, etablert i 2004, var dette rådet et pilotprosjekt, der det først og fremst var viktig å skaffe seg kunnskap om de allerede eksisterende tilbudene til eldre i bydelen. Vi oppsøkte derfor sykehjemmene, dagsentre, frivillighetssentralene og seniorsentrene. Overalt ble vi mottatt av daglige ledere og ansatte, og så med interesse på med hvilket alvor og stor grad av stolthet de viste oss rundt og orienterte oss om arbeidsrutiner og krav til tjenesten, men også om krav om holdninger de stilte til seg selv i forholdet til eldre. Det fins selvsagt arbeidsinstrukser om hvordan man opptrer overfor klienter/pasienter. Men Eldrerådets medlemmer ble likevel imponert over måten og gleden de viste i opplegg og arbeid. Og beboerne fikk vi selvsagt snakke med. Det gikk jo mye på hvordan de hadde det der og da.
Tilsynsutvalgene i bydelen besøker sykehjem og dagsentre jevnlig, Tilsynsutvalgene er valgt blant bydelsutvalgets politikere og velges av bydelsutvalgsleder. Eldrerådets medlemmer og Sentralt Eldreråd mener at Eldreråd. skal være representert i utvalgene. Eldrerådet kan ikke uttale seg om enkelttilfeller. Får vi henvendelser fra enkeltpersoner i sykehjem om at noe bør rettes på, og som kan gi dem en bedre hverdag, tar vi det tjenestevei. Eldrerådet må ikke forveksles med brukerråd på seniorsentrene eller i evt. sykehjem.
Ideen om brukerråd i Harevn. 10 er god. Eldrerådet, ved Nina Valle og Helga Hars, var med i Prosjektgruppen for tilrettelegging av omsorgsboliger med døgntjenester, Harevn.10. Vi kom inn i prosjektet, som referansegruppe da det allerede var planlagt slik ombygging, og vi la ikke skjul på at vi syntes det var helt feil å legge omsorgsboliger for eldre til et høyhus, samt at det ikke fantes noe utemiljø for beboerne, og at de var avhengige av heis da mange som bor der er dårlige til beins. Samtidig var vi ganske klare på at det trengs omsorgsboliger i vestre del av bydelen. Det er viktig med lokal tilhørighet. Vi har foreslått Berg gård som en mulighet.
Eldrerådet, som er et lovfestet, upolitisk råd, skal bistå bydelspolitikerne i saker som gjelder eldre i bydelen. Eldrerådet har ingen beslutningsmyndighet, bare forslagsrett, men kan selv ta opp saker, hvilket vi har gjort flere ganger i løpet av denne 4-årsperioden. Vi har tatt opp tannpleie i sykehjem, parkering, buss- og trikkruter i bydelen og gitt det forebyggende arbeid blant eldre førsteprioritet, dvs. at vi har tatt fatt i seniorsentrenes trange økonomi som det viktigste å jobbe med i samarbeid med de daglige lederne og fått til en bedre fordelingsnøkkel for de 3 sentrene når det gjelder budsjettene. Det er ikke dermed sagt at de ikke bør få større budsjetter i hvert fall bør de bevilges årlig pristillegg og flere ansatte. De sliter med å få endene til å møtes og er pålagt å tjene inn noen ekstra kroner. Det skjer ved å ha messer med salg av brukt tøy, kursvirksomhet, utleie av lokaler og pc-maskiner. Samt å satse på at det fremdeles vil være noen frivillige der ute som ikke har flyttet til Spania og kan tenke seg å jobbe gratis på seniorsentrene. Marka mobile senter får driftsmidler fra Oslo kommune, men sliter med samme problematikk.
I Soria Moria-erklæringen står bl.a. følgende: "Styrke eldreomsorgen 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen innen 2010". Da blir det kanskje lettere å få sykepleiere som har litt mer tid til omsorg og lettere å komme gjennom nåløyet for å få en sykehjemsplass!
Nina Valle
Tidl. leder av Eldrerådet i Nordre Aker (2004-2007)
@Sitat.tekst.spo:

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted