Gå til sidens hovedinnhold

Antisemittismen må bekjempes

Angrepet på synagogen er en brutal påminnelse om behovet for å styrke kampen mot antisemittisme og rasisme. Oslo KrFs representantskap vil derfor foreslå at alle elever i Oslo-skolen skal besøke Holocaust-senteret i løpet sin skolegang.

Anslaget minner oss om at antisemittismen er mer nærværende enn vi liker å tro. Gjennom flere hendelser i Oslo det siste året har jøder og jødiske institusjoner blitt angrepet. Den utvikling vi har sett i Europa med tiltagende antisemittisme, synes nå å være en del av den norsk virkeligheten.

Som samfunn må vi ta skarp avstand fra det som har skjedd, og som samfunn har vi en forpliktelse til å bidra til å hindre at noe lignende skal skje igjen. Oslo KrFs representantskap vil derfor oppfordre regjeringen til å sørge for at alle nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført. Vi kan ikke gi etter for vold og dermed la ugjerningene vinne frem.

Oslo KrF vil uttrykke sin solidaritet med det jødiske samfunn og håper at ugjerningen ikke får som konsekvens at man skjuler sin jødiske identitet.

Oslo KrF

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer