Gå til sidens hovedinnhold

Ap gir ikke opp Bydel Grünerløkka

Arbeiderpartiet har sammen med SV og Rødt hhv 5, 3 og 2 representanter i det nye bydelsutvalget 2007 - 2011, dvs. 10 av i alt 15 representanter.
Vi har tolket valgresultatet dit hen at dette var et tydelig signal fra befolkningen i Bydel Grünerløkka om at man ønsket seg et bydelsutvalg dominert av representanter fra venstresiden kombinert med en rød politikk. Arbeiderpartiet gikk på denne bakgrunn inn i en dialog med SV og Rødt om å finne fram til en felles enighet om posisjoner i bydelspolitikken, kombinert med en politisk plattform av rødlig farge. Arbeiderpartiet mente at i hht. valgresultatet var det naturlig at vi skulle ha bydelslederen og SV nestlederen. Rødt krevde ingen av disse posisjonene.
Videre var vi villige til at SV skulle få leder i inntil 2 komiteer samt nestleder i den 3. komiteen, Ap en leder og to nestledere, mens Rødt var etter det vi forstod fornøyd med en nestleder, men forventet til gjengjeld en politisk plattform.
SV valgte, mens forhandlingene mellom de tre partiene foregikk, å inngå en avtale med de borgerlige til tross for at vi på dette tidspunkt diskuterte et forslag fra Rødt om at SV og Arbeiderpartiet burde kunne dele ledervervet med 2 år hver. Av denne grunn er det derfor naturligvis ikke lenger noen form for samarbeid mellom SV og Arbeiderpartiet. Det beklager vi, men SV i vår bydel har ikke lenger vår tillit.
Vi mener overfor våre velgere at vi strakk oss meget langt i forhandlingene med SV, og vi ville ikke forhandle med andre partier mens forhandlingene pågikk mellom Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Det følte vi ikke var redelig.
I sin streben etter kun å få bydelsledervervet har SV sørget for at det borgerlige mindretallet i Bydel Grünerløkka har fått nestleder i bydelsutvalget, nestleder i arbeidsutvalget, leder og nestleder i byutviklingskomiteen, nestleder i oppvekst- og kulturkomiteen, leder i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen, leder i lokal klagenemd, og FrP blir politisk representant i eldrerådet. Ved at de borgerlige kommer i slike posisjoner, får de profilert sin politikk i langt sterkere grad enn det "røde" valget som bydelens innbyggere foretok. Det beklager vi sterkt.
Selv om SV har sørget for at Ap har blitt systematisk utestengt fra alle verv i bydelen for de neste 4 år vet vi at vår politikk for bydelens beste allikevel vil få innpass. Så derfor vil vi overfor våre mange velgere (om lag 30 prosent i vår bydel) love å arbeide hardt for våre programsaker og være tydelige i vår opposisjon. Vi beklager SV sitt valg, men regner med at våre velgere forstår at vi vanskelig kan ha et nært samarbeide med et SV som oppfører seg på denne måten.
Paal Haavorsen
Gruppeleder Ap Grünerløkka

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis