Gå til sidens hovedinnhold

Ap svikter eldreomsorgen i Sagene

Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Rune Gerhardsens kom i forbindelse med Arbeiderpartiets budsjettforslag for Oslo med et utspill om at alle i Oslo som ønsker det, skal få innvilget sykehjemsplass. Dette er det vanskelig å ta alvorlig når vi i bydelene ser at partiet er mer interessert i å tilfredsstille forskjellige pressgrupper som roper etter penger enn å sørge for en verdig eldreomsorg.

Bydelsutvalget i Sagene har vedtatt et budsjett der kjøp av sykehjemsplasser er redusert med 50 plasser sammenlignet med 2007. Prognosene tilsier derimot bare en nedgang på mellom 30 og 40. Det betyr at BU kan ha budsjettert med rundt 15 plasser for lite.

Bydel Sagene hadde i 2007 et merforbruk i forhold til budsjett til kjøp av sykehjemsplasser på NOK 12,171 millioner, og ved inngangen til 2008 var det 8 plasser mer enn antatt. De ekstra 8 plassene utgjør rundt NOK 4 millioner på årsbasis.

Fremskrittspartiet foreslo under budsjettbehandlingen i BU å styrke kjøp av sykehjemsplasser med NOK 4 millioner. Disse pengen fant vi inndekning for ved å foreslå å avvikle Ungmedia og å redusere forbruket i barnevernet og administrasjonen, bl.a. ved å avvikle LA21-arbeidet. Dessverre fikk vårt tallforslag kun Rødts støtte til påplussingen, og ingen støtte til salderingen.

Den såkalte fredagsklubben som direktøren foreslo å nedlegge, er som kjent en del av tilbudet ved Ungmetro, men Fremskrittspartiet ønsker ikke å kutte i noen av tilbudene ved Ungmetro.

Dersom ikke den naturlige nedgangen i behovet for sykehjemsplasser i Sagene følger administrasjonens estimater gjennom 2008, vil bydelen enten måtte øke terskelen for å innvilge fast plass til nye brukere, eller så vil bydelen på nytt gå på en ny økonomisk smell gjennom merforbruk på pleie og omsorg i institusjon og dermed fremdeles ikke oppnå å få sin anstrengte økonomi i balanse. Dette har ikke Arbeiderpartiet ikke tatt på alvor, og derfor har Rune Gerhardsens uttalelser liten troverdighet.

Hans Otto Watne
Nestleder Sagene FrP

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping