Gå til sidens hovedinnhold

Berg Gård igjen

nn Berg Gård er en het potet, og denne uken er debatten i gang igjen i avisen. Seniorrepresentanter fra området, som har møtt opp i flere av fjorårets bydelsutvalgsmøter og talt de eldres sak, er opprørte over bydelens og kommunens planer om en storbarnehage på gården med opptil 300 unger. De eldre frykter nå at seniorprioriteringen på gården ikke vil bli en realitet.

Men bydelsdirektør Mona Taasen kan foreløpig berolige seniorrepresentantene med at det er god plass på gården, og at det vil bli plass til mer enn en storbarnehage på Berg. Men hva mer?nn Nordre Aker Budstikke kan forstå de eldres behov for seniorprioritering på Berg Gård. I media ellers denne uken har man også kunnet lese om at Oslo by har mer enn 44.000 unødvendige liggedøgn på sykehus. Det betyr pasienter som er ferdigbehandlet, men som er for svake til å bli sendt hjem. Pasienter som skulle vært utskrevet fra sykehuset og heller blitt sendt på sykehjem eller til andre "mellomstasjoner", eller "intermediære avdelinger". Slik som den nyopprettede avdelingen på Alna, og som Nordre Aker Budstikke har skrevet om tidligere. I 2007 hadde blant annet Nordre Aker, ifølge Aftenposten, 2322 liggedøgn for ferdigbehandlede pasienter i sykehus. Bydelsdirektør Mona Taasen har også tidligere uttalt at bydelen arbeider for å få til "mellomstasjoner" mellom sykehus og private hjem, slik at dyre sykehjemsplasser skal reduseres. Kanskje kan også en slik "mellomstasjon" vurderes på Berg Gård? Men foreløpig er det så vidt vites kun barnehage som er under planlegging på gården, og resten usikkert så langt avisen kjenner til. Men det som er sikkert er at debatten om Berg Gård fortsetter.

Kanskje kan også en slik "mellom- stasjon" vurderes på Berg Gård?

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter