Gå til sidens hovedinnhold

Bestillingsverk på Makrellbekken

Peter Tschudi angriper Aksjon Vern Husebyskogen for "usaklig" å kritisere Veritas sin sikkerhetsrapport om ambassade ved Makrellbekken. Han mener at vi ser spøkelser som bryr oss om terrorfaren. Vårt fremste anliggende i ambassadesaken er å bevare et elsket friområde og en viktig bit av Oslos grøntstruktur. Men ettersom begrunnelsen for å flytte ambassaden er terrortrussel, må også vi ta dette på alvor. Jeg håper at Peter Tschudi vil ta kontakt med oss slik at vi kan gå igjennom med ham følgende fagmiljøers kritikk av Vertiasrapporten:
1. Kommandør Oddvar Solnørdal, tidligere sjef for sikkerhetsavdelingen ved Forsvarets Overkommando, påpeker svært mange feil ved rapporten. Solnørdal, som blant annet har forfattet sikkerhetsforskriftene i Forsvaret viser at Veritas har valgt å overse enkle fakta som er offentlig tilgjengelig i elementære militære lærebøker. Kommandøren tilbakeviser Veritas sin påstand om at bilbombeproduksjon krever et organisert nettverk. I realiteten kan hvem som helst med tilstrekkelig onde hensikter lage en bilbombe alene. Han skriver også at Veritas har grovt undervurdert eksplosjonseffekten av en bilbombe. Veritas har redusert en ett tonns bilbombe til å smelle som en 150 grams håndgranat.
2. Terrorforsker Signe Astrup Arnesen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt tilbakeviser Veritas sin påstand om at en sikrere ambassade ikke vil tiltrekke terrorister. Hun sier at USAs ambassade er like fristende for terrorgrupper selv om den er godt sikret.
3. Forsvarets Forskningsinstitutt er kritisk til rapportens konklusjon. De påpeker at den risikoen som Veritas kaller "liten" tilsvarer en risiko som er 1000 ganger høyere enn akseptert risiko ved lagring av ammunisjon.
4. Professor i matematikk Natvig ved Universitet i Oslo påpeker at Veritas har "glemt" å oppsummere risikofaktorene slik at den samlede risiko ikke er vurdert. Veritas hevder at risikonivået er "lite". Professoren viser at dersom Vertias hadde husket å legge sammen tallene i sin egen rapport, ville risikonivået blitt "høyt".
Dette er bare litt av kritikken som er fremkommet om Veritasrapporten. Mye er kommet etter bystyrets vedtak, og er nye opplysninger i saken. Fylkesmannen han unnlatt å vurdere de nye opplysningene.

Misbruk av tillit
Det er skremmende at et respektert norsk fagmiljø som Veritas misbruker sin tillit i markedet til å bane vei for mektige interesser på bekostning av folks sikkerhet, enten de gjør det av inkompetanse eller vond vilje. Vi har hatt kontakt med Veritas. De har hatt en rekke muligheter til å trekke tilbake rapporten, noe de har valgt ikke å gjøre. Skifte eiendom, som har bestilt rapporten, er en stor kunde av Veritas.
Forøvrig trenger ikke Tschudi lese fagpersoners vurdering for å se at Veritasrapporten er meningsløs. Han kan lese den selv. Da bør han ta kontakt med oss slik at vi kan gi ham de kapitlene med de groveste feilene. Disse delene av rapporten er nemlig i ettertid unntatt offentlighet.
Margrethe Geelmuyden
Aksjon Vern Husebyskogen

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag