Gå til sidens hovedinnhold

Betales for ikke å bruke sykehjemsplasser

I forslag til ny finansieringsmodell for sykehjemsetaten vil byrådet betale etaten fordi de ikke klarer å fylle sykehjemsplassene. I tillegg vil de at bydelene skal betale mer for hver plass uten å øke budsjettene til bydelene for å kompensere for dette. Plassene er allerede blitt 150 tusen kroner dyrere pr plass enn når Nordre Aker bydel drev sykehjemmene selv.

Disse forslagene viser hvordan byrådet setter prinsipper foran fornuft. Frp og Høyre vil overlate sykehjemmene til multinasjonale private foretak. Dette fikk de ikke bydelene med på og da sentraliserte de sykehjemmene for å få det til.

Da bydelen var ansvarlig for hele eldreomsorgen, så hadde vi god oversikt både over behovet og kapasiteten. Hvis det ble en ledig plass, kunne den brukes til et kortids eller avlastningsopphold mens vi fant fram til neste permanente beboer. Vi klarte da å ha et belegg på 99% i gjennomsnitt for bydelene. I Nordre Aker hadde vi i kritiske perioder et belegg på over 100%, fordi de ansatte gjorde en ekstra innsats for bydelens eldre når behovet var ekstra stort. All denne fleksibliteten er borte i det nye systemet. Det er definerte kategorier av plasser og det er ikke mulig å omdefinere en langtidsplass til korttid ved behov.

Bydelen klarte fint å tilpasse seg fritt brukervalg. Vi ga våre eldre den første ledige plassen og ga mulighet til å flytte til det prioriterte første valget hvis det ble ledig plass der. Tilbakemeldingene på dette var gode. Mange ønsket å beholde den plassen de fikk først, men flere byttet også. Nå rapporterer byrådets egen utredning at fritt sykehjemsvalg gjør at de ofte får en til to avslag når de tilbyr plass og det bidrar til at det ofte tar en til to uker før en plass fylles opp. At de i tillegg nå konkurranseutsetter Grefsenhjemmet og Nordberghjemmet som har hatt en klar lokal profil, gjør at "fritt" valg får en litt hul klang. De gamle velger Nordberghjemmet fordi det er godt drevet og har tilknytning til menigheten og lokalmiljøet, og noen måneder etter er det drevet av det multinasjonale selskapet ISS. Det er ikke det samme sykehjemmet lenger. Hva som skjer når disse selskapene får økonomiske problemer har vi allerede erfaringer fra, da må selvfølgelig det offentlige overta igjen. Dette skjedde med Ullernhjemmet og er en av grunnene til at bydelene ikke lengre var så ivrige til å privatisere.

Hvis vi skal være rustet til å møte eldrebølgen må vi bruke ressursene rasjonelt. Vi må bygge ut omsorgsboliger i Oslo slik de har i resten av landet. SV vil jobbe for en ubyråkratisk og fleksibel eldreomsorg. De eldre må være i fokus. Frp og Høyre sin privatiseringsiver og skjemabyråkrati er foreldet å burde legges på skraphaugen.

Hanne Lyssand

Bydelspolitiker for SV

og 7.plass på SV's stortingsliste

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021