Gå til sidens hovedinnhold

Biblioteket og dets plass i lokalsamfunnet

Bystyret skal behandle Bibliotekmeldinga tidlig i september.
Bibliotekmeldinga lover så flott (?) - et bibliotek i hver bydel i framtida. Oslo med sine 15 bydeler gir framtidige 15 bibliotek, som skal fordeles på Oslos 550 000 innbyggere. Det betyr litt over 36 000 osloensere pr bibliotek. Bydelene er etter sammenslåingen blitt geografisk sett større og bibliotekene bør heller anlegges etter boligtettheten enn prinsippet om et bibliotek pr. bydel.

Søndre Nordstrand bydel har sitt bibliotek lokalisert på Holmlia vest i bydelen, og bydelen er forventet et økt med opptil10 -15 000 i befolkingstallet øst rundt Mortensrud/Klemetsrud-området og i Gjerdsrud /Stensrud området, det siste store utbyggingsområdet i Oslo. I tillegg er det her øst i bydelen at den nye videregående skolen bygges.
Siden bydelen strekker seg over et stort geografisk områd med dårlig offentlig kommunikasjonstilbud på tvers, er det naturlig at bydelen får et bibliotek også i østre del f. eks ved Mortensrud senter.

Bibliotekene må ligge lett tilgjengelig for brukerne, fordi dagens bibliotek er den viktigste kulturelle møteplassen og det viktigste informasjonssenteret lokalsamfunnet har. Det skal være lett å stikke innom biblioteket. Bibliotekene må gis ressurser til å ha publikumsvennlige åpningstider og bibliotekarer med kompetanse til å betjene de mange ulike målgruppene som benytter seg av bibliotekets tjenester. Her møtes folk i alle aldere og med ulike kulturell bakgrunn for å kunne finne aktuell litteratur og informasjon som ikke kan finnes i private hjem. Spesielt viktig er det å fange ungdommens interesse for biblioteket.

Bibliotekene må og skal derfor ha et variert og allsidig innhold. Å beholde status quo vil i realiteten være en tilbakgang. Bibliotekene skal ikke vingeklippes i sine aktiviteter og tilbakeføres til et gammeldags bokhyllebibliotek.

Biblioteket skal være dynamisk, en spennende attraktiv formidlingssentral og arena der folk får lyst til å møtes og få nye kunnskaper ved innhenting av ulike typer informasjon og bruke ulike typer verktøy for å finne informasjonen. Barn og unges nysgjerrighet på viten skal pirres. På Holmlia er interessen stor og skoleungdommene er storbrukere av biblioteket.

Informasjonsteknologien har åpnet for universell kunnskap og informasjon. Den bidrar til språkopplæring og informasjon som vil ha betydning for framtidig integrering. Bibliotekene må gis muligheter til å være à jour med formidling av det skrevne ord og bildemateriell og et samspill mellom litteratur og ulike multimediale tilbud. Bibliotekene skal speile fortida, nåtida og framtida gjennom litteratur og informasjon. Dagens og framtidas brukere av bibliotekene behersker mediateknologien, og den er et viktig verktøy til informasjonssøk.

Bibliotekene må også speile det multikulturelle samfunnet de er en del av. Dette stiller store krav til bibliotekarene og til det materielle og det utstyret bibliotekene har og må ha.

I fjor fikk Holmlia bibliotek OXLO-prisen som den første tildelte pris, utdelt av Ordføreren i Oslo i en flott seremoni i Rådhuset. Hvorfor? Nettopp for sitt samfunnsengasjement, for sitt arbeide med å spre kunnskap og informasjon om dagens flerkulturelle samfunn, om rasisme/ antirasisme, mobbing og toleranse. Slik kan bibliotek gi sitt bidrag til brobygging mellom kulturer.

Formidlingsmetodene er mange, lesing, bildeframvisning, søkning på nettet, foredrag, diskusjoner, utstillinger og konserter. Bibliotekarene har evnet å møte befolkningen på deres ståsted. Holmlia bibliotek har et samarbeid med skole, voksenopplæringen, eldresentra, antirasistisk senter, frivillighetssentralen og andre organisasjoner. Biblioteket er et selvfølgelig samlingssted for lokalmiljøets kulturelle aktiviteter.

Gjennom å åpne biblioteket for nytenkning har Holmlia bibliotek utviklet seg til å bli en viktig flerkulturell møteplass i lokalmiljøet der alle kan finne tilhørighet. Biblioteket må gis muligheten til videreutvikling av det arbeidet det har startet på. Og Holmlia bibliotek er et eksempel til etterfølgelse.


Liv Jorunn Eriksen
Søndre Nordstrand SV

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem