Gå til sidens hovedinnhold

Bomiljøet i Ullern - noen fremtid?

Ullern bydel har de senere år gjennomgått en betydelig utvikling, som på ulike måter har resultert i en sterk belastning på det lokale bomiljøet, inklusive den sosiale infrastruktur. Bydelens sentrale beliggenhet, mot sentrum og i nærheten av veier og kollektivtransport som jernbane, trikk, buss og T-bane har gjort bydelen meget attraktiv for privatpersoner og næring. Dette har gjort at eiendomsutviklere har sett potensialet og slik sett har benyttet de muligheter dette har gitt innenfor gjeldende regelverk. Dette har stilt både lokale og sentrale politikere samt myndigheter overfor utfordringer som de ikke har vært forberedt på, og som ikke var forutsatt i noen planer og prognoser. Tilstrekkelige virkemidler har også vært savnet i de tilfeller der lokalbefolkningens interesser har vært utsatt for store prøvelser i for eksempel utbyggingssaker. Resultatene er ikke entydig, men det er hevet over tvil at vi som lokalpolitikere må ta større ansvar for utviklingen fremover slik at den kan styres og resultatene ideelt sett kan forankres i en "masterplan" for å sikre en utvikling i ønsket retning.
Etter at småhusplanen heldigvis ble vedtatt i fjor, gir dette endelig en mulighet for å styre og videreutvikle bomiljøet som er strøktilpasset. Vi sier NEI til flere høyhus, vi ønsker å ta hensyn til mennesker, arkitektur og miljø. Ullern må bevare det landlige preget som fortsatt kjennetegner oss, innenfor en moderne struktur. Luft, åpen bebyggelse og grøntområder skal bydelens fortsatt kjennes igjen på! Det betyr en svært restriktiv holdning med det klare mål å ta de riktige beslutningene til riktig tid slik at utviklingen styres, ikke at utviklingen styrer oss. Vi som bor her og som kjenner de lokale forhold må sørge for at bomiljøene blir ivaretatt, gjøres trygge og at det følges opp med sosial infrastruktur som barnehager, skoler, idrettsplasser og en eldreomsorg tilpasset behovet for en moderne befolkning.
Vi ønsker å se fremtidens generasjoner i øynene, og fortsatt være stolte av vår bydel!
Carl Oscar Pedersen
Leder Ullern Høyre

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis