Gå til sidens hovedinnhold

Bomstasjon på Skøyen: Ingen løsning som god for alle

Bydel Ullern er i den spesielle situasjon at den er omgitt av bommer, både på grensen mot Bærum og mot indre by. Bydel Vestre Aker og Sørkedalen er igjen som "bomfritt område" for Ullern-beboere med bil. Vi er vel de eneste i landet som har det så trangt før vi må betale for kjøringen. Til gjengjeld kan vi ta buss og bane flere mil på samme rimelige billett.

I flere år har bomsaken ved Skøyen versert med ulike lokaliseringer av ny bomstasjon. Det startet med tre forslag etter hverandre om å legge bomstasjonen i Hoffsveien ved Eureka. Tre ganger har beboerne i Bydel Ullern, næringslivet på Hoff og bydelsutvalget avvist denne løsningen fordi det var åpenbar risiko for økt gjennomkjøring utenom bommen på boligveier i bydelen. Statens vegvesen og Oslo kommune har lyttet til vektige argumenter.

Deretter har diskusjonen bølget frem og tilbake om ulike plasseringer på Skøyen. For å ta konklusjonen først: Det finnes ikke én bomplassering som er uten ulemper for grupper av beboere.

Et logisk resonnement for mange vil være at Bydel Ullern ikke deles av en bomstasjon, slik at alle kan ferdes til bydelsforvaltning og nærservice uten å krysse en bom. I mitt hode burde et bomgrensesnitt ligget enten i kommunegrensen mot Bærum eller på grensen mot Bydel Frogner, dvs nær Olav Kyrres plass. Nå har politikerne bestemt at de vil ha både og. Selv om utgangspunktet for etableringen av bomringen i Oslo var at bomplasseringer ikke skulle være til hinder for gode byplanløsninger, kan det i dag virke som iveren etter å ta inn mest mulig penger går på bekostning av viktige lokale interesser.

Jeg mener at når vi først må akseptere bommer mot indre by, så legg heller bommene nærmest mulig bydelsgrensen mot Frogner. Noen beboere, både ved Frognerstranda og ved Frognerelva nær Thune, vil mislike dette. Blir det for urimelig for enkelte, så la dem få en kompensasjon i abonnementet sitt. Bydel Frogner misliker også en bomløsning ved bydelsgrensen, men beboerne der har alternative handlemuligheter uten bompassering og det meste av offentlig service på riktig side.

Som en trøst for oss som bor i Bydel Ullern, ble bommen ved Lysakerelva lagt i Strandveien på Bærumsiden, slik at trafikk innen Bydel Ullern kan kjøre fra Lilleaker og CC Vest ned på Drammensveien mot Skøyen uten å passere en bom. Dermed spares bydelen for unødig trafikk på trange villaveier. Takk til Statens vegvesen! Beboere i Bærum er misfornøyd fordi de må passere bommen hvis de skal kjøre til Lysaker stasjon. Over sommeren kan de sette bilen på Lysaker torg og ta heisen ned til buss og togstasjon.

Vi får sykle om sommeren og ellers glede oss over at en god slump av bompengene går til forbedring av kollektivtrafikken.Arne Sunde

sivilarkitekt, Bestum

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021