Gå til sidens hovedinnhold

Budsjettrealisme - populisme og makt

Ap og SV har rent flertall i bydel Østensjø og turer fram deretter. Tidlig la de fram populære saker som om det skulle være bare disse partier som ønsket å redde fritidsklubber, utekontakter og andre fritidstilbud for ungdom. Før noen andre partier fikk presentert sine budsjettforslag kunne vi lese om denne velviljen i Nordstands Blad. Andre sider ved Ap/SV's forslag fikk vi vite lite om. De borgelige partiene la fram et budsjett i balanse, og ikke som de nevnte to partiene overbudsjettert.

I NB torsdag, 20.des., uttrykker bydelsdirektør, Tove Stien, bekymring over budsjettrealismen. "Det er stor sjanse for sprekk fra dag en", sier hun. Et budsjett som Ap/SV har vedtatt med sitt flertall i BU. Hvem går så dette ut over? De eldre bl.a. fordi man legger opp til at det skal bruke betydelig færre sykehjemsplasser. Dette i en bydel med den største andel av eldre i hele Oslo, og der statistikken viser at den vil øke. Plan- og økonomisjefen sier det samme, og konstaterer at det er et strammere budsjett enn det administrasjonen la fram. Taktikken er klar, når sprekkene melder seg, så er det Rådhuset som har tildelt for lite midler. Slik blir det når de borgelige styrer! Det er ikke vår skyld!

I det samme nummer av Nordstrands Blad får vi et eksempel på at makten skal konsentreres i det alle klager som kommer skal behandles av en klagenemnd, som består av hvem? Jo, av Arbeidsutvalget i BU der leder Aabø, også er leder, og Ap/SV har flertall. La meg fortelle at jeg har sittet i Kontrollutvalget i Oslo kommune, der opposisjonen har ledervervet. Alle partier er representert av personer som ikke sitter i bystyret, og de to siste periodene har bølermannen, Frode Jacobsen, fra Ap vært leder. Denne modellen kan altså ikke brukes i vår bydel. Klagene skal behandles av de som styrer.

La meg minne om at vi akkurat har startet på en ny fireårsperiode for BU, så det er ennå tid til å hente seg inn, som det heter i idretten.

Jon Kvikne (V)

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler