Gå til sidens hovedinnhold

Bydelene sier stopp

Fredag i forrige uke sprakk Ullern Avis Akerspsoten nyheten om at samtlige BU-ledere for første gang har samlet seg om en felles uttalelse. Samtlige 15 bydelsutvalg står sammen om en henvendelse til Byrådet med klar beskjed om at de trenger mer penger for å klare sine oppgaver neste år. Uavhengig av partitilhørighet mener altså bydelspolitikere over hele Oslo at bydelene er kommet i en fortvilet situasjon, og at det trengs flere hundre millioner kroner mer i potten for neste år.
Ullern Avis Akersposten mener det er prisverdig at bydelspolitikerne finner frem til hverandre og snakker sammen på tvers av geografi. Vi mener bydelene på veldig mange samfunnsområder er nærmest innbyggerne, og således vet hvor skoen trykker. Sett under ett er bydelene den største tjenesteyteren i Oslo. Hvilke økonomiske rammer bydelene opererer under påvirker innbyggerne direkte og indirekte på en lang rekke områder. I et slikt perspektiv synes vi det er underlig at ikke bydelene har et fast felles politisk forum, der det til enhver tid sittende Byråd kan hente impulser og korreksjoner. Det er trist at BU-lederne må famle seg frem til hverandre og nærmest gjøre opprør for å løfte sine bekymringer frem i lyset.
Desto viktigere synes vi det er at noen BU-ledere har tatt initativet til et slikt møte. Særlig fordi vi deler BU-ledernes frustrasjoner og bekymringer for neste år, og mener de argumenterer svært godt for hvorfor Byrådet bør bruke mer penger på nettopp bydelene neste år. Vi har støttet helt nødvendige innsparinger i tidligere år med tøffe rammer for hele byen. Det er fortsatt nødvendig med en stor grad av edruelighet både i Rådhuset og i bydelene. Dessverre er det ikke champagne-krav BU-lederne kommer med.
Desto mer skuffende er svaret konstituert finansbyråd Øyvind Såtvedt (H) kommer med i dagens avis. Han sier bydelene selv må ta ansvar for budsjetter i ubalanse. Det er ikke noe klokt svar til 15 ferske bydelsutvalg. Over hele byen sitter en blanding av rutinerte og helt ferske bydelspolitikere med et historisk mandat direkte fra byens innbyggere. De er faktisk på samme lag som byrådet og bystyret, de jobber for innbyggernes beste. Når de målbærer en felles frustrasjon er det grunn til å lytte. Arroganse er veldig lite fruktbart.
Det er trist at BU-lederne må famle seg frem til hverandre og nærmest gjøre opprør

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter