Gå til sidens hovedinnhold

Det ulmer i Høyre

La det være sagt med en gang: Sykehjemsetaten har gått på en skikkelig smell fra første stund. Nå reiser både lokale Høyre- og Arbeiderpartipolitikere bust etter at etaten allerede nå stipulerer et merforbruk på 59 millioner kroner, og det bare etter noen måneders drift. På grunn av dette blir hver sykehjemsplass 10 300 kroner dyrere enn budsjettert, og det er bydelene som blir sittende igjen med regningen.
Byrådet har satt av 50 millioner såkalte friske kroner til økning av bydelsrammene. Hva hjelper vel det, når de allerede er spist opp. Denne avis har ikke fått tilgang til sykehjemsetatens tertialrapport, da den fremdeles er under behandling i byrådet. Men, uansett begrunnelse for det formidable merforbruket kan bydelsledere i Oslo vest slå seg på brystet - om de vil. For to år siden gjorde Elin Horn Galtung (H), Jens Christopher Myhre (A) og Bjarne Ødegaard (H) felles front i denne avis mot sentraliseringstendensene i Oslo kommune og nedbygging av bydelenes funksjonsområder. I denne sammenheng ble planene om sykehjemsetat nevnt spesielt, hvor bydelslederne mente at bydelene ville kunne drive vel så kostnadseffektivt uten en ny, stor byråkratisk etat. Så langt viser tallene at de har rett. Det er til stor irritasjon for bydelslederne at de må se at sykehjemsplassene blir vesentlig dyrere i forhold til hva de måtte betale gjennom egen drift. Dessuten er det økonomiske handlingsrommet innenfor eget budsjett redusert etter at det største virksomhetsområdet ble tatt fra bydelene. At bydelene i tillegg må se etter løsninger for sine brukere utenfor sykehjemsetatens rekkevidde fordi etatens tilbud er for dyre, sier også sitt.
"Det foregår en stille revolusjon - en organisatorisk og administrativ revolusjon i Oslo kommune som er unndratt offentlighetens lys". Nei det er ikke våre ord. Dette uttalte Bjarne Ødegaard i intervjuet for to år siden og han fortsatte: "På embetsplan sitter det meget sterke personligheter, med klare synspunkter på hvordan Oslo kommune skal drives, som i praksis ikke er underlagt direkte parlamentarisk kontroll". Det var sterke ord fra en sentral konservativ politiker, som torde å tale sitt eget parti midt imot. Det han setter fingeren på er om Oslo kommune skal bli en slags embetsstyrt ministat på bekostning av lokaldemokratiet, hvor bydelene stadig får innsnevret sine funksjonsområder. Nå håper vi at sentraliseringstankegangen i kommunen tar et hvileskjær og venter på å høste erfaringer fra den nyopprettete etaten. Det er heller ingen grunn for byrådet å glemme at så å si samtlige bydelsutvalg i Oslo var imot nyordningen. I mellomtiden håper vi at bydelene får adgang til å behandle dispensasjoner i byggesaker og ha innflytelse på veisaker, som hittil har vært en prøveordning for enkelte bydeler. Noe meningsfylt må tillegges bydelene, ellers blir det meningsløst å ofre seg for lokalt politisk arbeid. Hva skal man da med direkte valg til bydelsutvalgene, hvis velgerne ser at det ikke har noen betydning. Da blir den nye valgordningen bare et skinn av lokaldemokrati.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis