Gå til sidens hovedinnhold

Feilaktige påstander?

I Nordstrand Blad 1. juni omtaler havnedirektør Anne Sigrid Hamran det hun mener er feilaktige påstander om dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Jeg vil gjerne kommentere noe av det hun skriver.

Havnedirektøren mener at Oslo Havn ikke har utøvet press i saken. Etter min vurdering er det flere eksempler på nettopp det. Her er to:

30. juni i fjor sendte Oslo Havn søknad til SFT om å etablere dypvannsdeponi ved Malmøykalven. I søknaden skriver de bl.a. at de har satt i gang reguleringsarbeid av deponiområdet for at dypvannsdeponiet skal være et reelt alternativ ved behandlingen av helhetlig tiltaksplan for havnen. Når de snakker om alternativ, må altså flere muligheter være åpne.

Bare fem dager etter 5. juli sendte Oslo Havn en søknad til SFT om statlig støtte til oppryddingen (det såkalte spleiselaget). I denne søknaden var det Oslo Havns forutsetning at vanndeponi ble valgt som løsning for de forurensete massene. Leserne bør merke seg at på dette tidspunktet var det fortsatt flertall i bystyret mot vanndeponi.

Staten ved SFT svarte 13. september og ga økonomisk støtte. I tilsagnsbrevet står det: "Tilsagnet baserer seg på en søknad fra Oslo Havn KF hvor dypvannsdeponi ved Malmøykalven er valgt som løsning for de forurensete massene. Dersom det blir endringer i forhold til opplysninger i søknaden, må SFT vurdere saken på nytt." (Sitat slutt). En ny runde ville selvfølgelig ha tatt tid. At spleiselaget kunne ødelegges og at det var hastverk i saken, ble brukt som sterke argumenter fra Oslo Havn overfor bystyret utover høsten 2005.

Det andre eksempelet er hentet fra behandlingen i bystyret i fjor høst. Bystyret behandlet deponisaken to ganger: 26. oktober ville flertallet i bystyret ikke avgjøre deponiløsning, men ba i stedet om flere opplysninger. 16. november valgte flertallet dypvannsdeponi. Mellom disse to bystyremøtene hadde Oslo Havn styremøte der de vedtok at de ikke kunne være tiltakshaver fordi bystyret ikke hadde valgt dypvannsdeponi som løsning den 26. oktober.

Dette ble omtalt i byrådssak 283/2005 som ble behandlet i bystyret 16. november. Byrådet skriver der: "Etter at bystyret ikke vedtok byrådets forslag om dypvannsdeponi, gjorde Havnestyret følgende vedtak: "Konsekvensene av Bystyrets vedtak av 26.10.2005 er at Oslo Havn KF ikke kan ta ansvaret for å være tiltakshaver eller finansiere og gjennomføre tiltaksplanen. Byrådet vil søke å få Oslo Havn med som tiltakshaver hvis bystyret vedtar byrådets forslag." (Sitat slutt). Hvis dette ikke er å utøve press, hva skal vi da kalle det?

Så Oslo Havns informasjon. Oslo Havn forenkler saken i sin informasjon. Det må de for å kommunisere en vanskelig sak. Men forenkling må ikke føre til fordreining av fakta. Det er da det smaker vondt. Det er etter min mening en fordreining å si at de sterkt forurensete sedimentene er 90 prosent ren sand og leire og ca. 0,2 prosent tungmetaller som om forurensningen ligger innkapslet i deler av slammet. Det er ikke tilfelle.

Man feilinformerer når man sier at deponiet er omgitt av naturlige terskler på alle kanter, når det i virkeligheten mangler terskler på to steder allerede 4 meter over det dypeste i deponiet. Uten fyllinger her, vil slammet strømme ut over en større del av sjøbunnen. Diagrammer med ulike snitt av deponiet som bystyret har fått, viser dette. Se illustrasjonen.

På et informasjonsmøte i Oslo Havn 2. mai ble det lovet at man skulle legge ut på internett det videomaterialet som Oslo Havn hadde tatt opp på en miniubåtundersøkelse i deponiet 17. april. På websiden www.renoslofjord.no fant jeg i slutten av mai en videosnutt fra undersøkelsen. I et tett nærbilde viser videoen nedføringsrøret og forurenset slam som velter ut av røret. Overvåkeren Norsk Geologisk Institutt skriver i en rapport datert 24. mai at man på filmen kan se "at massene strømmer ned mot sjøbunnen". Videosnutten på internett viser imidlertid slett ikke dette. Den viser egentlig ingenting annet enn at slammet kommer ut av røret. Hvordan det så går, er en informasjon som ligger utenfor bildekanten. Jeg har derfor nå i skriftlig spørsmål bedt miljøbyråd Peter N. Myhre om å offentliggjøre alt videomateriellet fra miniubåtundersøkelsen 17. april, slik at alle kan se hva undersøkelsen inneholder.

Aud Kvalbein

Medlem av Oslo bystyre for KrF.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene