Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig SFO-valg

n n Skal SFO være fristilt skolens styring og ligge direkte under bydelen? Eller skal skolefritidsordningen organiseres i Utdanningsetaten, sammen med skolene. Det er spørsmålet som opptar BU-politikere i hele Oslo for tiden. BU-medlem Knut Røli i Alna er en av mange som er kritiske til byrådets forslag.
n n Det finnes argumenter for å beholde dagens ordning. Og de som særlig kjemper for at ting skal være som i dag, er naturlig nok de som opplever at dagens ordning fungerer på deres skole. Våre bydeler har vært flinke til å skjøtte sine SFO-er. De forteller om gode tilbakemeldinger fra foreldre og undres over hvorfor ting skal endres når ting går bra. I Bydel Bjerke har noen av SFO-ene blitt kåret til byens beste. Ikke uventet er det derfor sterk lokal motstand mot forslaget. Vi har stor sympati for Knut Rølis tilnærming til saken, nemlig den at bydelene mister mer og mer makt, og at sentraliseringen stadig når nye områder. Bydelene kan ikke miste all makt.
n n Når vi likevel støtter byrådet i denne saker er det ut fra den oppfatning at offentlige tilbud skal være like gode uansett hvor du bor. Det er det sterkeste argumentet for å samle SFO der skolene ligger, under Utdanningsetaten i Oslo kommune.
nnDe som har tatt til orde for en overføring fra bydelene, peker på at etaten gjennom å ha ansvar både for skolene og SFO vil ha større mulighet for å utvikle en mer helhetlig dag for barna. Det handler om undervisning, fritid og leksehjelp. Det er også et uttalt mål at foreldrene får en reell innflytelse på driften ved SFO. Det sikres bedre gjennom de etablerte fora for skolene i dag, slik som skolenes driftsstyrer og rektorer.
n n Det finnes selvsagt utfordringer i en omorganisering. Den må hjelpe de SFO-ene som trenger et løft, og bruke "best practice" fra hele Oslo. En overføring til utdanningsetaten må ikke innebære at samarbeidet med andre instanser i bydelen blir svekket. Intensjonen om at barn skal kunne lære gjennom lek, blir ikke svekket av at SFO legges under den samme pedagogiske og administrative ledelse som skolene. Foreldrene må slippe å oppleve at skolen og SFO er på hver sin planet. Det viktigste er uansett å sørge for et godt tilbud begge steder, og at en felles etat kan følge opp at både skoler og SFO drives etter visse felles kvalitetskrav.

Offentlige tilbud skal være like gode uansett hvor du bor

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis