Gå til sidens hovedinnhold

Fossveien 20

Rødt Oslo har i går (26.11.07) sendt brev til eierne av Fossveien 20 på Grünerløkka.

Rødt anmoder eierne av Fossveien 20 Brødr. Jensen AS om at de ikke iverksetter utkastelse av de husløse i Fossveien 20. Vi ber de om at strømmen kobles til igjen, og at de går i dialog med de som har tatt huset i bruk for å finne en løsning som begge parter kan leve med.

Men ansvaret for å skaffe rimelige boliger til folk er det offentliges ansvar, ikke de private eierne.
Boligaksjonen 2007 setter søkelyset på et viktig og stort problem i Oslo.

Rødt mener det er en menneskerett å kunne disponere en passende bolig til en kostnad som står i et rimelig forhold til inntektene. Boligen er en del av samfunnets infrastruktur på samme måte som veg, skole, strøm og helsevesen. Det må derfor i hovedsak være en offentlig oppgave å sørge for at boretten oppfylles ved bolig gjennom boligsamvirke, leie av kommunal leilighet eller i begrensa utstrekning ved sjøleierbolig.

Boligmangelen er prekær i Oslo for de som ikke har råd til å betale markedspris for bolig. Det er ikke nok kommunale boliger i Oslo. Som et eksempel så fikk 86 søkere av kommunal bolig innvilget søknaden, mens 353 fikk avslag på kommunal bolig i bydel Grünerløkka i 2006.

Mange blir henvist til det private boligmarkedet som ofte er meget spekulativt, og boligmangelen blir utnyttet på det groveste.

Rødt krever at Oslo kommune rydder opp i de uverdige forholdene for boligsøkerne i Oslo.

Ragnar Leine
Leder Rødt Oslo

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka