Gå til sidens hovedinnhold

Grünerløkkas Kultur- og markedsdager 2006

I Østkantavisa nr. 7 fant jeg mange interessante ting som angår bydelens næringsliv. To av leserbrevene omhandlet ønsket om å beholde et variert tilbud fra bydelens forretninger, en dame slår et slag for bilfri bydel og et innlegg fra bydelens Arbeiderparti som uttrykker skepsis i forhold til bydelens Kultur- og markedsdager.
Til de to første brevskriverne vil jeg si at næringslivets organisasjon deler bekymringen for at bydelen skal miste sine varierte og spesielle småforretninger. Vårt bidrag i så måte er Kultur- og markedsdagene, som er et av de viktigste markedsføringstiltak i forhold til å trekke kunder til bydelen fra hele Oslo, men også for at bydelenes egne beboere skal bruke de lokale foretakene.
Når det gjelder damen som ønsker seg en bilfri bydel, kan jeg ikke på vegne av næringslivet si meg enig med henne, men bydelens Kultur- og markedsdager sørger i alle fall for fire bilfrie lørdager i året. Disse fire lørdagene gir publikum en kjærkommen anledning til et møte med naboer og venner i en bilfri atmosfære. Dette ønsker Arbeiderpartiet å begrense.
Ved siste BU-møte fremmet Grünerløkka Arbeiderparti et forslag som innebar en reduksjon av lokale Kultur- og markedsdager. De ønsket å redusere de fire arrangementene til tre og at hvert arrangement skulle vare kun to dager mot tidligere tre dager.
Dette for angivelig å begrense slitasjen på parkene.
Grünerløkka Næringsråds medlemmer reagerte med vantro og forferdelse. Bydelens næringsliv som består av småbedrifter frykter at en begrensning av bydelens Kultur- og markedsdager får dramatiske konsekvenser siden marginene er små og konkurransen fra hele Oslo er hard. Konsekvensen kan bli nedbemanning og nedleggelser.
I vår bydel skiftes 1/3 av befolkningen ut hvert år. Det er en utfordring for næringslivet i forhold til markedsføring.
Markedsdagene er også en nødvendighet i forhold til lignende arrangementer i sentrum, på Majorstuen, Frogner, St. Hanshaugen og massive kampanjer fra kjøpesentre rundt byen. De fleste bydelene og sentrum kjører lignende markedsføringstiltak regelmessig. Vi svarer for å holde på det lokale publikum.
Grünerløkka Næringsråd har leiet areal fra Oslo kommune gjennom ti år hvorav Friluftsetaten har stått som utleier mesteparten av tiden. Friluftsetaten har tatt hensynet til faren for slitasjen av parken gjennom regler og forordninger, hvilket vi ikke har hatt problemer med å tilpasse oss.
Vi stiller oss uforstående til det lokale Aps holdning til næringslivs behov for markedsføring. Dette, ikke minst på bakgrunn av det lokale Aps motstand mot ytterligere etablering av flere serveringsbedrifter i bydelen - for å beholde et mangfold av næringsbedrifter - slik at vi slipper transportetapper for innkjøp av nødvendighetsartikler.
Det skal også nevnes at markedsdagene medfører inntekter for kulturaktørene. Arrangementet pløyer inntektene inn til kulturlivet til glede for publikum.
Vi kan med vår beste vilje ikke finne noen taper her; næringslivet tjener penger, kulturaktørene tjener penger, idrettslag og arbeidsledige tjener penger, politikere og foreningslivet møter publikum og publikum storkoser seg.
Grünerløkka Næringsråd etterlyser med dette Aps holdning til de små bedriftene som er klemt mellom sentrum og kjøpesentrene omkring Oslo.

Grünerløkka Næringsråd
Ulf Granli, formann

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai