Gå til sidens hovedinnhold

Holmlia knutepunkt

Jeg viser til oppslag i Nordstrands Blad 5. februar ang. oppgraderingen av buss- og togstasjonen på Holmlia.

Jeg har lyst til å rose byrådet v/Lae og regjeringen v/Stoltenberg for å få til denne betydelige oppgraderingen av Holmlia knutepunkt. Dette er en viktig satsing. Jeg vil også berømme byrådssekretær Ståle Hagen for å ha pekt på både muligheter og problemer mht. parkering. Bilen blir ikke borte som framkomstmiddel, og Holmlia stasjon, allerede den 5. største stasjonen i Oslo/Akershus, kan ha ytterligere utviklingsmuligheter hvis man kan finne en løsning på parkeringsproblemene. Det som jeg ber samferdselsetaten ta tak i videre er å få etablert et offentlig toalett i tilknytning til dette viktige knutepunktet. Det vil glede de mange tusen daglige brukere av knutepunktet, og både jernbanen, busselskapene og OBOS vil være interessert. Alternativet uten offentlig toalett (som i dag) vil vel ikke noen av oss ønske å tenke på. Tar du saken, Ståle Hagen?Rune Eriksen (A)

Nestleder Miljø og Teknisk Komite

BU Søndre Nordstrand

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen